Till innehåll på sidan
SKAGEN Focus A Per 31-01-2019

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
ADT Corp 911 771 57 823 447 55 565 842 3,13 %
KCC Corp 22 068 57 033 257 54 647 112 3,07 %
Nexans 183 324 46 605 705 46 175 709 2,60 %
KOC Holding AS 1 485 065 36 850 608 41 845 763 2,35 %
Pasona Group Inc 391 000 42 293 641 41 614 863 2,34 %
Hitachi Ltd 140 000 37 001 709 36 985 657 2,08 %
Hawaian Holdings Inc 133 672 37 411 229 35 595 233 2,00 %
Teikoku Sen-I Co Ltd 185 727 28 765 896 31 872 032 1,79 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 343 785 492 344 302 211 19,37 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Toyota Industries Corp 99 190 46 621 653 41 229 796 2,32 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 52 241 40 942 228 33 270 855 1,87 %
Hornbach Holding AG & Co 65 000 34 152 750 28 334 120 1,59 %
Hyundai Motor 24 939 17 030 719 14 523 185 0,82 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 138 747 350 117 357 956 6,60 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Avaya Holdings Corp 447 022 72 514 969 64 118 307 3,61 %
X-Fab Silicon Foundries 668 955 47 630 618 33 427 760 1,88 %
Summa IT 120 145 587 97 546 067 5,49 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
American International Group Inc 294 497 143 483 102 105 676 828 5,94 %
Bank of Kyoto 220 878 80 130 012 79 073 910 4,45 %
Nova Ljubljanska Banka GDR 250 000 25 825 825 29 962 740 1,69 %
Aichi Bank Ltd 61 074 24 436 227 16 758 750 0,94 %
UniCredit SpA 70 000 7 270 343 6 802 315 0,38 %
Summa Bank och finans 281 145 509 238 274 543 13,40 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
China Unicom Hong Kong Ltd 7 905 000 76 386 091 75 886 182 4,27 %
Telecom Italia Rsp 13 798 280 72 900 537 56 387 101 3,17 %
Softbank Group Corp 63 876 42 266 435 42 155 287 2,37 %
Viacom Inc 163 204 39 582 896 39 902 691 2,24 %
Viacom Inc Class A 66 565 20 322 554 18 966 543 1,07 %
Telecom Italia Spa 3 335 875 23 381 730 15 618 299 0,88 %
Summa Communication Services 274 840 243 248 916 103 14,00 %

Energi

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
OMV AG 186 180 81 708 341 78 368 407 4,41 %
Helmerich & Payne Inc 117 977 53 819 799 56 853 394 3,20 %
JAPEX 272 000 47 968 837 42 950 486 2,42 %
Summa Energi 183 496 977 178 172 287 10,02 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Sao Martinho SA 2 024 504 86 605 539 91 334 081 5,14 %
Pilgrim's Pride Corp 366 898 56 998 232 61 582 038 3,46 %
Metro AG 267 769 32 181 359 38 122 632 2,14 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 175 785 130 191 038 751 10,75 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Ivanhoe Mines Ltd 3 432 954 63 165 886 59 994 630 3,37 %
OZ Minerals ltd 750 000 40 376 117 44 880 091 2,52 %
Gold Fields Ltd 1 123 686 32 496 706 38 365 984 2,16 %
West Fraser Timber Co Ltd 36 500 15 887 441 18 218 061 1,02 %
Summa Råvaror 151 926 150 161 458 766 9,08 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Teva Pharmaceutical-Sp ADR 277 228 66 221 975 46 531 366 2,62 %
Magforce 660 568 32 217 697 37 222 533 2,09 %
Summa Läkemedel 98 439 672 83 753 899 4,71 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 1 768 312 110 1 660 820 583 93,42 %
Disponibel likviditet 116 949 935 6,58 %
Summa andelskapital 1 777 770 518 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.