Till innehåll på sidan
SKAGEN Focus A Per 29-03-2019

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
AIG 319 497 152 667 998 118 737 204 6,64 %
Bank of Kyoto Ltd 220 878 80 130 012 79 519 373 4,45 %
Nova Ljubljanska Banka GDR 250 000 25 825 825 29 316 765 1,64 %
UniCredit SpA 235 000 26 170 112 25 884 285 1,45 %
Summa Bank och finans 284 793 947 253 457 627 14,17 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
China Unicom Hong Kong Ltd 8 155 000 78 966 097 89 094 190 4,98 %
Telecom Italia Rsp 13 798 280 72 900 537 67 259 949 3,76 %
Softbank Group Corp 33 876 22 374 875 28 303 363 1,58 %
CBS Corp 65 000 27 939 024 26 610 776 1,49 %
Viacom Inc 103 204 24 085 388 24 635 507 1,38 %
Telecom Italia Spa 3 335 875 23 381 730 17 855 226 1,00 %
Viacom Inc Class A 59 365 18 188 662 16 691 289 0,93 %
Summa Communication Services 267 836 313 270 450 300 15,12 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Avaya Holdings Corp 397 022 63 323 382 58 218 485 3,25 %
X-Fab Silicon Foundries SE 467 174 30 595 210 19 707 819 1,10 %
Summa IT 93 918 592 77 926 304 4,36 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Hitachi Ltd 205 000 54 624 734 57 145 563 3,19 %
Pasona Group Inc 411 000 44 462 812 53 465 946 2,99 %
KCC Corp 22 068 57 033 257 53 270 902 2,98 %
ADT Corp 836 771 52 722 851 45 914 202 2,57 %
Nexans 175 684 44 940 192 45 028 511 2,52 %
Teikoku Sen-I Co Ltd 185 727 28 765 896 39 483 264 2,21 %
KOC Holding AS 735 065 17 921 483 18 103 220 1,01 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 300 471 225 312 411 608 17,46 %

Energi

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
OMV AG 196 180 86 228 719 91 945 882 5,14 %
Helmerich & Payne 117 977 53 819 799 56 557 767 3,16 %
Japan Petroleum Exploration 292 000 51 403 535 54 401 285 3,04 %
Summa Energi 191 452 053 202 904 934 11,34 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Sao Martinho SA 1 724 504 72 985 638 68 863 446 3,85 %
JBS 336 898 52 081 888 63 938 013 3,57 %
Metro AG 267 769 32 181 359 38 266 101 2,14 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 157 248 885 171 067 560 9,56 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Ivanhoe Mines Ltd Class A 3 432 954 63 165 886 71 666 698 4,01 %
OZ Minerals ltd 825 000 44 882 168 53 441 569 2,99 %
West Fraser Timber Co Ltd 100 900 44 917 864 41 984 726 2,35 %
ROXGOLD Inc 5 994 000 35 712 527 34 812 433 1,95 %
Sumitomo Metal Mining Co Ltd 118 500 29 949 727 30 130 449 1,68 %
Canfor Pulp Products Inc 223 000 24 684 055 21 348 509 1,19 %
Summa Råvaror 243 312 227 253 384 384 14,16 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Toyota Industries Corp 114 190 53 155 940 49 278 849 2,75 %
Hornbach Holding AG & Co 70 000 36 378 411 30 410 097 1,70 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 52 241 40 942 228 30 210 204 1,69 %
Hyundai Motor 24 939 17 030 719 13 079 850 0,73 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 147 507 298 122 979 000 6,87 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Magforce 660 568 32 217 697 32 723 588 1,83 %
Summa Läkemedel 32 217 697 32 723 588 1,83 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 1 718 758 237 1 697 305 305 94,88 %
Disponibel likviditet 91 513 184 5,12 %
Summa andelskapital 1 788 818 489 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.