Till innehåll på sidan
SKAGEN Focus A Per 30-11-2018

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Avaya Holdings Corp 412 022 67 700 764 54 416 663 2,92 %
X-Fab Silicon Foundries SE 613 955 44 940 706 31 223 524 1,68 %
Summa IT 112 641 470 85 640 187 4,60 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
American International Group Inc 289 497 141 808 680 107 509 926 5,77 %
Bank of Kyoto Ltd 205 878 74 788 069 85 081 542 4,57 %
Brighthouse Financials Inc 103 770 38 388 901 35 663 688 1,91 %
UniCredit SpA 267 632 36 374 808 29 844 661 1,60 %
SBI Holdings Inc 144 159 24 337 910 28 107 381 1,51 %
Nova Ljubljanska Banka GDR 250 000 25 825 825 27 707 954 1,49 %
Aichi Bank Ltd/The 76 074 30 582 034 25 277 466 1,36 %
Summa Bank och finans 372 106 227 339 192 618 18,21 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Hawaian Holdings 252 092 72 005 896 85 295 101 4,58 %
ADT Corp 851 771 54 287 204 57 932 146 3,11 %
KCC Corp 20 568 53 367 759 43 954 974 2,36 %
KOC Holding AS 1 485 065 36 850 608 37 695 862 2,02 %
Teikoku Sen-I Co Ltd 185 727 28 765 896 34 497 083 1,85 %
Pasona Group Inc 325 000 35 569 603 34 364 698 1,84 %
Heidelberger Druckmaschinen AG 1 587 250 42 335 517 29 087 675 1,56 %
Nexans 95 324 24 589 353 25 836 534 1,39 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 347 771 836 348 664 073 18,71 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Teva Pharmaceutical-Sp ADR 277 228 66 221 975 52 096 457 2,80 %
Magforce 660 568 32 217 697 38 292 116 2,06 %
Summa Läkemedel 98 439 672 90 388 573 4,85 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Toyota Industries 99 190 46 621 653 43 694 185 2,35 %
Hyundai Motor Co Pref (2pb) 57 241 44 910 874 30 603 732 1,64 %
Hornbach Holding AG & Co 55 000 30 108 368 27 006 487 1,45 %
Hyundai Motor Co Pref (1p) 24 939 17 030 719 12 569 462 0,67 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 138 671 614 113 873 866 6,11 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Sao Martinho SA 2 024 504 86 605 539 81 724 368 4,39 %
Pilgrim's Pride Corp 396 898 61 914 577 67 878 772 3,64 %
Metro AG 397 769 45 409 498 52 355 361 2,81 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 193 929 614 201 958 501 10,84 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Softbank Group Corp 118 876 71 462 608 85 711 191 4,60 %
Telecom Italia Spa 13 585 875 95 470 420 76 266 838 4,09 %
Viacom Inc Class B 208 204 51 503 607 55 067 541 2,96 %
Telecom Italia Rsp 9 598 280 56 338 323 46 541 023 2,50 %
China Telecom 9 409 001 37 225 215 43 517 627 2,34 %
Viacom Inc Class A 66 565 20 322 554 19 763 452 1,06 %
Summa Communication Services 332 322 727 326 867 672 17,54 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Ivanhoe Mines Ltd 3 332 954 61 633 467 54 843 408 2,94 %
Gold Fields Ltd 1 489 429 44 468 261 37 480 676 2,01 %
Summa Råvaror 106 101 728 92 324 084 4,96 %

Energi

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
OMV AG 166 180 73 462 245 72 839 947 3,91 %
Helmerich & Payne Inc 117 977 53 819 799 60 489 841 3,25 %
JAPEX 272 000 47 968 837 48 462 758 2,60 %
Summa Energi 175 250 881 181 792 546 9,76 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 1 877 235 769 1 780 702 120 95,58 %
Disponibel likviditet 82 386 463 4,42 %
Summa andelskapital 1 863 088 583 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.