Till innehåll på sidan
SKAGEN Focus A Per 28-06-2019

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Toyota Industries 131 680 61 145 759 61 814 054 3,42 %
Hornbach Holding AG & Co KGaA 70 000 35 822 009 34 192 783 1,89 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 49 451 38 798 897 31 533 070 1,75 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 21 879 14 941 060 12 787 461 0,71 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 150 707 725 140 327 368 7,77 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Pasona Group Inc 421 800 46 322 834 50 218 892 2,78 %
KCC Corp 23 400 59 785 718 47 634 086 2,64 %
Nexans SA 158 508 41 111 634 45 485 932 2,52 %
Hitachi Constr. Machine 181 630 39 118 627 40 287 325 2,23 %
Teikoku Sen-I Co Ltd 141 480 22 273 817 23 609 042 1,31 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 208 612 630 207 235 277 11,48 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Sao Martinho SA 1 828 500 78 048 001 82 324 662 4,56 %
Metro AG 142 000 16 784 396 22 042 935 1,22 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 94 832 397 104 367 597 5,78 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
China Unicom Hong Kong 9 706 600 94 414 498 90 895 859 5,03 %
Telecom Italia S 15 298 280 79 361 732 67 536 797 3,74 %
Viacom Inc 146 550 35 022 608 36 787 016 2,04 %
CBS Corp class B 72 100 31 025 530 30 022 823 1,66 %
Softbank Group Corp 65 000 19 948 039 26 576 415 1,47 %
Viacom Inc -Cl A 59 365 18 124 366 17 185 445 0,95 %
Summa Communication Services 277 896 773 269 004 355 14,90 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Ivanhoe Mines Ltd 3 288 174 60 505 173 89 538 383 4,96 %
Oz Minerals 917 200 50 206 044 55 034 448 3,05 %
Roxgold Inc 7 515 500 44 652 198 51 407 366 2,85 %
West Fraser Timber Co Ltd 93 800 40 537 973 36 504 485 2,02 %
Sumitomo Metal Mining 141 550 35 975 634 36 069 786 2,00 %
ThyssenKrupp 230 000 27 968 733 28 444 297 1,58 %
Dow Inc 61 000 27 105 907 26 371 071 1,46 %
Canfor Pulp Products Inc 263 000 28 319 194 18 674 992 1,03 %
Summa Råvaror 315 270 856 342 044 828 18,94 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Hitachi 233 260 62 830 434 72 918 902 4,04 %
Stmicroelectronics 365 341 55 895 549 55 169 269 3,06 %
Avaya Holdings Corp 498 100 76 477 890 49 537 442 2,74 %
X-Fab Silicon Foundries SE 357 174 24 627 241 17 030 592 0,94 %
Summa IT 219 831 114 194 656 205 10,78 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
American International Group 282 900 133 186 535 128 152 691 7,10 %
Bank Kyoto 234 200 84 789 227 77 217 300 4,28 %
Nova Ljubljanska Banka 272 800 28 404 073 30 730 582 1,70 %
UniCredit SPA 170 000 19 012 136 17 872 503 0,99 %
Summa Bank och finans 265 391 971 253 973 076 14,06 %

Energi

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
OMV AG 208 000 91 362 973 86 815 680 4,81 %
Japan Petroleum Exploration 309 600 54 872 529 61 025 734 3,38 %
Helmerich & Payne 125 100 57 425 746 53 596 813 2,97 %
Summa Energi 203 661 248 201 438 227 11,15 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
MagForce AG 660 568 32 217 697 33 998 662 1,88 %
Summa Läkemedel 32 217 697 33 998 662 1,88 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 1 768 422 411 1 747 045 595 96,74 %
Disponibel likviditet 58 805 091 3,26 %
Summa andelskapital 1 805 850 686 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.