Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

SKAGEN Focus A Per 28-04-2023

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Endeavour Mining PLC 580 995 127 816 246 159 741 571 5,16 %
Methanex Corp 220 699 95 967 597 105 682 680 3,41 %
Fortuna Silver Mines Inc 2 188 564 78 217 399 87 275 124 2,82 %
Cascades Inc 940 234 75 623 148 81 822 756 2,64 %
K+S AG 333 104 73 598 324 71 123 124 2,30 %
Canfor Corp 392 551 73 174 823 63 000 347 2,04 %
Interfor Corp 325 447 57 323 057 54 539 683 1,76 %
Cementir Holding NV 592 326 47 056 769 53 203 213 1,72 %
Nickel Asia Corp 39 054 932 47 395 944 49 907 445 1,61 %
LOTTE Fine Chemical Co Ltd 93 971 48 983 788 46 014 183 1,49 %
Eramet 42 005 45 423 427 43 678 660 1,41 %
Atalaya Mining PLC 957 790 38 856 776 42 601 324 1,38 %
Ence Energia y Celulosa S.A 731 314 25 203 682 30 677 059 0,99 %
Ivanhoe Mines Ltd 252 242 10 078 992 23 362 771 0,75 %
Wienerberger 53 422 14 486 154 17 213 738 0,56 %
Summa Råvaror 859 206 126 929 843 678 30,04 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Albertsons Cos Inc 709 653 166 566 137 158 567 698 5,12 %
Viscofan S.A. 108 069 61 106 006 79 338 489 2,56 %
Sao Martinho SA 1 122 184 65 273 166 75 300 748 2,43 %
E-Mart co Ltd 59 773 60 145 667 46 600 681 1,51 %
LG Household & Health Care Ltd 11 523 24 652 837 24 622 193 0,80 %
Kimberly-Clark Mexico A 257 341 3 482 203 6 219 668 0,20 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 381 226 016 390 649 477 12,62 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
China Communications Services Corp Ltd 18 143 537 73 443 040 106 007 828 3,43 %
Komatsu 356 209 78 769 113 93 525 283 3,02 %
Textainer Group Holdings Ltd 184 234 57 892 127 69 135 211 2,23 %
Danaos Corp 107 624 65 753 959 66 655 356 2,15 %
Befesa SA 115 976 55 329 013 55 794 926 1,80 %
Sixt SE 63 320 45 656 723 53 885 086 1,74 %
Iveco Group NV 502 601 43 435 407 48 347 427 1,56 %
Accelleron Industries Ltd 182 300 30 872 800 47 953 944 1,55 %
Norma Group SE 110 177 20 561 404 27 985 020 0,90 %
Nexans SA 6 800 6 181 557 6 248 272 0,20 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 477 895 143 575 538 353 18,60 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Kyocera Corp 172 793 88 390 798 96 474 980 3,12 %
Eugene Technology Co Ltd 222 716 43 557 449 51 325 670 1,66 %
Stmicroelectronics 89 261 31 240 650 40 630 063 1,31 %
Summa IT 163 188 897 188 430 713 6,09 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Panasonic Holdings Corp 908 513 87 501 387 90 842 268 2,94 %
Hyundai Mobis 51 123 87 733 922 88 820 453 2,87 %
Vitesco Technologies Group AG 51 578 20 996 798 37 530 987 1,21 %
Persimmon 163 565 27 310 893 28 880 889 0,93 %
Levi Strauss & Co 76 000 12 954 929 11 749 091 0,38 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 236 497 929 257 823 688 8,33 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Marcus Corp/The 431 781 62 939 645 80 876 067 2,61 %
Summa Communication Services 62 939 645 80 876 067 2,61 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Shiga Bank Ltd/The 351 548 59 286 311 77 837 990 2,51 %
Japan Post Holdings Co Ltd 875 876 72 933 562 76 885 121 2,48 %
PEUGEOT INVEST 56 501 53 248 104 74 157 201 2,40 %
Korean Reinsurance Co 1 175 379 60 781 076 71 074 072 2,30 %
Keiyo Bank Ltd/The 1 449 154 54 860 932 63 945 315 2,07 %
KB Financial Group 159 713 57 786 425 63 151 382 2,04 %
Dgb Financial Group 860 601 51 545 810 47 090 121 1,52 %
Nova Ljubljanska Banka dd 224 757 24 724 876 36 476 094 1,18 %
Summa Bank och finans 435 167 096 510 617 296 16,50 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
CompuGroup Medical SE & Co KgaA 120 341 50 145 910 70 706 756 2,28 %
Summa Läkemedel 50 145 910 70 706 756 2,28 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 2 666 266 762 3 004 486 028 97,07 %
Disponibel likviditet 90 563 906 2,93 %
Summa andelskapital 3 095 049 934 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up