Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Idén bakom PRI är att ett ekonomiskt effektivt, hållbart globalt finansiellt system är nödvändigt för långsiktigt värdeskapande. Ett sådant system kommer att gynna såväl långsiktiga och ansvarsfulla investeringar som miljö och samhälle. Foto: Unsplash.

PRI är en oberoende organisation som stöds av FN. PRI:s principer har blivit den globala normen för bästa praxis inom ansvarsfulla investeringar, och de styr också utvecklingen av SKAGENs processer för ansvarsfulla investeringar.

Genom att signera PRI har SKAGEN förbundit sig att följa sex principer för ansvarsfulla investeringar:

  • Princip 1: införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsfrågor i investeringsanalysen och investeringsbeslut.
  • Princip2: vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsfrågor i ägarpolicies och -praxis. 
  • Princip 3: se till att få lämplig information om miljö-, samhälls- och ägarstyrningsfrågor i våra investeringar.
  • Princip 4: främja acceptans och införlivande av Principerna i investeringsbranschen
  • Princip 5: arbeta tillsammans för att bli mer effektiva i implementeringen av Principerna.
  • Princip 6: rapportera om våra aktiviteter och framsteg med att implementera Principerna. 


PRI mäter årligen hur investerares processer har utvecklats. SKAGEN rapporterar sedan 2012 hur principerna efterlevs. 

Minska risker som kan påverka avkastningen

PRI definierar ansvarsfulla investeringar som införlivandet av miljö-, samhälls- och ägarstyrningsfaktorer (ESG) i investeringsbeslut och aktivt ägarskap.

Ansvarsfulla investeringar är inte detsamma som etiska eller så kallade impact-investeringar, utan ett led i att minska risker och upptäcka möjligheter som kan ha påverkan på avkastningen.

Gemensamma principer för ansvarsfulla investeringar

PRI lanserades vid en ceremoni på New York-börsen 2006. Initiativet hade tagits året innan, då FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan bjöd in 20 av världens största institutionella investerare från tolv länder samt ett 70-tal investeringsexperter, för att ta fram gemensamma principer för ansvarsfulla investeringar.

Sedan dess har mer än 2300 kapitalförvaltare och investerare undertecknat principerna. Varje år granskas, utvärderas och prövas dessa organisationers produkter och processer.

 

Mer om hållbarhet i våra fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up