Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Sammanfattning

SKAGEN AS (5493000QVDNLYZSXRV67) överväger de huvudsakliga negativa effekterna av sina investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer. Detta uttalande är det konsoliderade uttalandet om huvudsakliga negativa effekter av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer för SKAGEN AS (5493000QVDNLYZSXRV67) och inkluderar SKAGEN SICAV-produkter.

Detta uttalande om huvudsakliga negativa effekter av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer täcker referensperioden från 1 januari till 31 december 2022.

Sammanfattning av uttalandet om huvudsakliga negativa effekter:

Som medlem i Storebrand Asset Management As ("SAM"-koncernen) är alla SKAGENs produkter förpliktigade att följa den koncernövergripande exkluderingslistan ('Storebrand Standard'), som omfattar en omfattande uppsättning uteslutningskriterier. Dessa uteslutningskriterier är det första filtret som används för att minska och hantera de huvudsakliga negativa effekterna av investeringsaktiviteten för produkterna i den bredare gruppen. Anpassning till uteslutningskriterier och hantering av de mest skadliga huvudsakliga negativa effekterna genomdrivs och genomförs på bolagsnivå i både SAM och SKAGEN på rutinmässig basis i enlighet med vår investeringspolicy inom hållbarhet, SFDR-upplysningar och interna rutinbeskrivningsdokument.

Utöver Storebrand Standard tillämpar SKAGENs aktiefonder en ESG-integrationsstrategi genom hela investeringsprocessen som placerar produkterna under SFDR Artikel 8. Finansiellt väsentliga negativa effekter beaktas, mäts och dokumenteras i olika skeden av investeringsbeslutsprocessen som en del av vår ESG-integrationsprocess, uteslutningskriterier och väsentlighetsmatris. Detta dokumenteras i kvartalsvisa granskningskontroller och i ESG-faktabladen och sammanfattas ytterligare i extern rapportering (SFDR Periodic Report samt Annual Sustainability Report).

Information om de huvudsakliga negativa effekterna av våra fonders investeringar för referensperioden från 1 januari till 31 december 2022 kommer att rapporteras senast den 30 juni 2023, beroende på datatillgänglighet och kvalitet.

Läs hela uttalandet på engelska om huvudsakliga negativa effekter av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer via denna länk.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up