Till innehåll på sidan

Spänningarna mellan Kina och USA förstärktes ytterligare då handelskriget trappades upp under månaden. Resultatet av kampen mellan de två stormakterna börjar nu visa sig. Den globala tillväxten saktar in och marknadssvängningarna är tillbaka på fjolårets nivåer. Tillväxtmarknadernas valutakurser har haft sin sämsta månad på 20 år och de ekonomiska indikatorerna försvagas.

Nervösa investerare strömmar till så kallade säkra hamnar, och centralbankerna sänker räntor i ett försök att hålla i ratten.

SKAGEN Global fortsätter att glänsa

Medan augusti var en svår månad på flera marknader fortsatte SKAGEN Global att leverera mycket goda resultat. Fonden slog sitt jämförelseindex under månaden och ligger bra till hittills i år, och även på ett- och treårshorisonten.

Fondens främsta bidragsgivare var Unilever, Tyson Foods och Home Depot. Den amerikanska köttproducenten Tyson Foods fick ett uppsving efter att Kina drabbats av afrikansk svinpest. På den negativa sidan hittar vi Hiscox, JP Morgan och Mayr-Melnhof. Dessutom gick fonden under månaden in i den globala tillverkaren av hälsoutrustning Baxter International.

En månad att glömma

Augusti var en tuff månad på tillväxtmarknaderna. För tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki var särskilt råvaro- och energisektorns motvind en nackdel. State Bank of India märkte av den växande ekonomiska oron och hade en svag månad.

På den mer positiva sidan levererade den ryska dagligvaruhandlaren X5 solida resultat, medan China Unicom fick ett välkommet uppsving efter ett möjligt samarbete om 5G-nätverk med konkurrenten China Telecom. På kort sikt förväntar sig förvaltarna att vissa politiker och centralbankschefer kommer att ha en stor inverkan på den fortsatta ekonomiska utvecklingen.

Drar nytta av oron

Den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst undgick inte heller oron i augusti, även om de nordiska marknaderna förblev något mer stabila denna månad.

Förvaltarna utnyttjade oron för att justera portföljen en aning. De minskade innehavet i bryggerijätten Carlsberg, efter en kursökning på 50 procent hittills i år. Dessutom minskades positionerna i Novo Nordisk och DSV efter att båda företagen fått ett uppsving i samband med sina kvartalsrapporter. Förvaltarna ökade exponeringen i flera tillväxtmarknadsföretag med starka saldon och solida affärsmodeller, varav den största var mobiloperatören China Mobile.

Gynnsamt för fastigheter

Vid slutet av augusti hade räntan globalt sänkts 30 gånger. Rädsla för lågkonjunktur och eskalerande handelskrig var positivt för fastighetssektorn i allmänhet och för den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 i synnerhet. Fonden slutade även denna månad före sitt jämförelseindex.

Det japanska konglomeratet Mitsui Fudosan var fondens bästa bidragsgivare i augusti, och samtliga japanska portföljbolag gav ett positivt bidrag. Så gjorde även fondens finska framgångshistoria Kojamo som blev den näst bästa bidragsgivaren efter att ha levererat en solid kvartalsrapport. De Hongkong-baserade bolagen påverkades av den politiska oron i området.

Fastighetssektorn är fortsatt mycket attraktiv på grund av sin stabila och växande intjäning, låga finansiella kostnader och solida kassaflöden.

Betydande lucka

Förvaltarna för den koncentrerade globala fonden SKAGEN Focus uppskattar att det inte har funnits ett så stort gap i värderingen mellan aktier med låg volatilitet och värdeaktier på många år. Detta ger stora möjligheter för en aktiv värdebaserad fond som SKAGEN Focus när efterfrågan på värdeaktier återigen är hög.

Trots oroliga marknader fanns det flera ljuspunkter i portföljen i augusti. Det kanadensiska gruvföretaget Roxgold steg till nya höjder och är nu bland de tio bästa posterna. Förvaltarna köpte sig också in i Fortuna Silver, ett gruvbolag med solida rapporter och goda utsikter. Å andra sidan märkte socker- och etanolproducenten Sao Martinho av fallande sockerpriser, men aktien handlas till attraktiva priser.

Motvind för aktivister

Augusti var också en svår månad för aktivistinvesterare. Upptrappningen av handelskriget påverkade portföljbolagen i skuggaktivistfonden SKAGEN Insight negativt. Portföljförvaltarna är likaväl optimistiska trots att värderingen av portföljen är på en låg nivå. Rörelseresultatet är nämligen i linje med förväntningarna.

Osäkerhet på marknaden har också gjort flera av företagen mer mottagliga för aktivisters förslag till ändringar, och på medellång sikt kan det bidra till goda resultat för fonden.

Månadens bästa bidragsgivare var kanadensiska Roxgold, och den som bidrog minst var Conduent. I allmänhet är portföljföretagen undervärderade och missförstådda av marknaden, vilket ger potential för framtida tillväxt.

Läs mer i fondernas statursrapporter.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.