Till innehåll på sidan
Dansande kvinnor
Anhängare till Indira Modis parti i New Delhi, Indien, firar valsegern i maj. Även marknaden gladdes åt segern, vilket gynnade SKAGEN Kon-Tikis innehav i State Bank of India. Foto: Bloomberg

Det blev en skakig maj månad med upptrappad handelskonflikt och breda fall på de globala aktiemarknaderna. 

Stark månad för lax på land

Trots ett utmanande marknadsläge stod den globala tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki väl emot nedgången i maj. Fonden slog sitt jämförelseindex, och har hittills i år stigit med 14,8 procent jämfört med tillväxtmarknadsindex som stigit med 11,7 procent.

Marknaden gladdes åt premiärminister Indira Modis jordskredsseger i Indien i maj, vilket gynnade vårt innehav i State Bank of India som var en stark bidragsgivare. Norska Atlantic Sapphire – som odlar lax på land och har ambitionen att revolutionera och bli ledande inom framtidens hållbara matproduktion – hörde också till månadens bästa bolag i SKAGEN Kon-Tiki.

Techjätten Samsung Electronics påverkades negativt både av oron kring handelshot och en svagare koreansk won. Med fallande oljepriser gick det också lite sämre för vårt innehav i det norska riggbolaget Borr Drilling.

God avkastning i SKAGEN Global

Även den globala aktiefonden SKAGEN Global slog sitt jämförelseindex i maj. Sett hittills i år har fonden stigit med närmare 20 procent, medan jämförelseindex stigit med drygt 17 procent.

Köttproducenten Tyson Foods, fastighetsbolaget Deutsche Wohnen och försäkrings- och konsultbolaget Marsh & McLennan var bästa bidragsgivarna. UPM, Beazley och JP Morgan presterade sämre under månaden. Denna kortsiktiga utveckling speglar den underliggande cyklikaliteten i bolagens verksamhet.

Den nederländska försäkringsjätten NN Group såldes ut efter att aktien har genererat god avkastning under de nästan fem år som den varit en del av SKAGEN Globals portfölj. Även det franska konsultbolaget Capgemini såldes – aktiekursen har stigit under 2019 och förvaltarna ser nu större uppsida i andra investeringar.

Starkt relativt för SKAGEN m2

Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 slog sitt jämförelseindex med råge i maj och ligger också före sett hittills i år med en avkastning på 17,52 procent vs index 17,08 procent.

Det finska bostadsbolaget Kojamo, den österrikiska kontorsutvecklaren CA Immo och den svenska logistikoperatören Catena gav störst bidrag till fonden under månaden.

På minussidan hamnade Singapore-baserade Capitaland, vars kurs föll som en följd av oron kring Kina, där fastighetsbolaget har en stor del av sina tillgångar.

Bra bolag på rea

Under månaden tappade den högkoncentrerade globalfonden SKAGEN Focus mark, påverkad av handelskrisen mellan USA och Kina och fallande råvarupriser.

Men spänningarna skapade också möjligheter att hitta bolag av hög kvalitet som nu reas ut. SKAGEN Focus förvaltare var inte sena att ta tillfället i akt och under månaden gick de in i den fransk-italienska halvledartillverkaren ST Microelectronics som handlas långt under underliggande värde. Bolaget har en bred portfölj inom chiptillverkning och ökar sin försäljning i bland annat Kina och USA.

SKAGEN Focus största innehav, det amerikanska försäkringsbolaget AIG, slog resultatförväntningarna i första kvartalet och blev månadens bästa bidragsgivare. Även det kanadensiska guldgruvbolaget Roxgold hade en stark månad.  Sedan aktiekursen stigit med mer än 75% och förvaltarnas kursmål uppnåtts, såldes innehavet i kycklingproducenten Pilgrim’s Pride ut.

Månadens sämre bidragsgivare var det sydkoreanska konglomeratet KCC och mjukvarubolaget Avaya.

Förbättringar i bolagen

Aktiefonden SKAGEN Insight slutade månaden bakom jämförelseindex och ligger efter sett hittills i år, med en avkastning på 17,25 procent vs världsindex 18,00 procent under samma period.

Fonden – vars unika approach är att tjäna pengar på att ”skugga” aktivister som förbättrar bolag – fortsätter dock att se stora framsteg i portföljbolagen. Inte minst är fondens största innehav Thyssenkrupp ett exempel på det. Det tyska konglomeratet meddelade under månaden att de kommer att sälja sin hissdivision, något som kommer att utlösa betydande aktieägarvärde i takt med att marknaden får upp ögonen för potentialen.

Månadens bästa bidragsgivare var batteritillverkaren Maxell, som överraskade marknaden positivt med att tillkännage en kraftig ökning av utdelningen i år. På minussidan denna månad hamnade Armstrong Flooring som drabbades av höjda handelstullar.

Marknadsoron påverkade

Aktiefonden SKAGEN Vekst backade i maj sedan innehaven med koppling till global handel och ekonomisk tillväxt påverkats negativt av marknadsoron. Den nordisk-globala fonden slog ändå sitt jämförelseindex under månaden och ligger före även hittills i år, med en avkastning på 16,13 procent vs index 15,03 procent.

De portföljbolag som gav bäst avkastning i maj kom alla med goda företagsspecifika nyheter. Det Oslo-noterade holdingbolaget Bonheur fick en skjuts av att analytiker på säljsidan för första gången bevakar bolaget. Den ryska energijätten Gazprom annonserade en 60-procentig ökning av utdelningen.  Den amerikanska försäkringsjätten AIG, slutligen,  kom med en enastående kvartalsrapport som visar att bolagets nya ledning är på rätt väg med både kostnadskontroll och förbättrade försäkringstjänster.

Läs också:

I fondernas statusrapporter kan du läsa mer om utvecklingen i maj.

Fonden som positionerar sig inom grön energi

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.