Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Målning med barn som plockar blommor på en äng
Målning av Michael Ancher, 1887. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

Sommaren närmar sig och det har nu gått ett år sedan jag tillträdde som vd för SKAGEN.  Investeringar och hållbarhet

Ett tufft 2018 har banat vägen för en rad framsteg hittills under 2019. Den absoluta avkastningen är fortsatt tvåsiffrig för de flesta av SKAGENs fonder. Bland våra större fonder ligger både SKAGEN Global och SKAGEN Kon-Tiki före sina jämförelseindex i år med stor marginal, särskilt SKAGEN Global som nu har överavkastat båse hittills i år och över ett och tre år. Vi har försiktigt lagt till ytterligare analytisk kapacitet för att stötta portföljteamet.

Vi har aktivt engagerat oss i våra portföljbolag och drivit förändringar i mer hållbar riktning när det har behövts.  Framstegen vi har kunnat se hittills är uppmuntrande. Vi kommer att rapportera om detta så småningom, men se gärna mer om hur vi införlivar hållbarhet i vår investeringsprocess och utövar vår rösträtt på aktieägarstämmor här.

Det kan komma ytterligare sencykel-volatilitet framöver, och självklart oro kring handelskrig, politisk risk i Persiska viken samt Brexit – när det till slut kommer – kommer att bära med sig både möjligheter och risker. Än så länge är allt bra.

Tim-Web.jpg

Tim Warrington tillträdde som vd 2018.

Prestationsbaserade avgifter

Nyligen hölls en sammankomst med internationella investmentbolag i Oslo där SKAGEN var värd. Det rådde samstämmighet kring att kapitalförvaltning riktad till konsumenter präglas av  bristande tillit och för många valmöjligheter.

Här på SKAGEN står vi fast vid att den säkraste vägen till långsiktig finansiell trygghet är investeringar i aktivt förvaltade aktiefonder. Ett nyckelområde är hur vi bäst kan ge våra kunder stöd att fatta goda beslut. Gång på gång ser vi att kunders avkastning understiger fondernas avkastning - inte sällan på grund av felaktiga beslut som fattas när marknaden faller. Vi kommer att återkomma till detta senare i år.

I Sverige, liksom i många länder, står avgifter för finansiella produkter i fokus. Vissa marknadsaktörer har basunerat ut avgiftsjusteringar. Jag kommer att tänka på det råd jag fick av min pappa: ”Akta dig för bankmän som kommer med gåvor” (fritt översatt).

Faktum är att kunder behöver känna till vad det är de betalar för. Hos SKAGEN inkluderar våra avgifter för privatkunder tillgången till hela paketet med produkter och tjänster. Det finns inga överraskningar. Och vi tror på en skälig prestationsavgift på en tiondel av överavavkastningen. Detta skapar god samstämmighet mellan våra kunder och oss: det går bara bra för oss när det går bra för våra kunder – som 2018 tydligt har visat.

Internationell distribution

Vid det tidigare nämnda mötet med kapitalförvaltare i Oslo talades det om kunder som stannar kvar som "den nya tillväxten". För de av oss som distribuerar till professionella investerare internationellt bortom Skandinavien – och SKAGEN är förmodligen ensam om detta bland norska bolag – finns det ingen tvekan om att det gångna året har varit krävande.

Passiva fonder fortsätter att vara i ropet i takt med att mogna och välfinansierade pensionssystem minskar sin risk, och avgiftsbestämda pensionssystem brottas med kostnaden för aktiv förvaltning – än så länge utan framgång. Medan den övergripande trenden har varit negativ har vi även sett goda inflöden från investerare i både Island och Belgien; och vi ser ökat intresse från investerare som vill ha tillgång till SKAGENs pragmatiska och förnuftsbaserade värdeinvesteringsfilosofi.

Det blir allt tydligare att det, för att lyckas, krävs både ett differentierat erbjudande och smidighet vid implementering av både filosofi och process för att få tillgång till avkastningsdrivare. Med tanke på våra luxemburgfonder för utländska investerare som lanseras om några dagar är framtiden ljus vad gäller internationell distribution. Vi ser en väldiversifierad kundbas som den bästa möjliga plattformen för hållbar tillväxt och stark prestation investeringsmässigt.

Bättre avkastning och stöd från kunder

Vi lämnar första halvåret 2019 i god form. Den förbättrade avkastningen stärks ytterligare av ökat kundförtroende och ökad försäljning. Evenemang och möten på senare tid har visat mig den höga graden av tillit och lojalitet bland våra kunder. Vi kommer att fortsätta jobba hårt för att bevara detta. Kapitalmarknaderna kommer att fortsätta både glädja och utmana oss, och vi bör förvänta oss gott om överraskningar. Mot denna bakgrund erbjuder SKAGENs fonder en differentierad exponering mot undervärderade bolag med attraktiv uppsida.

Trevlig sommar!

 

Se också:

SKAGENs investeringsfilosofi

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up