Till innehåll på sidan

Portföljförvaltaren Knut Gezelius är nöjd över SKAGEN Globals avkastning hittills i år. Här berättar han om kvartalet som gått:

(Knut talar svenska men videon har norsk undertext)

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.