Till innehåll på sidan
En man i kostym visar tummen upp.
Kinas premiärminister Li Keqiang bekräftar de positivia signalerna i samtalen mellan Kina och USA. Den amerikanska centralbanken har också gett uttryck för att de inte kommer att höja räntorna den närmaste tiden.  Foto: Bloomberg

Flera aktiemarknader närmar sig nu toppnivåerna från hösten 2018, och första kvartalet var väldigt bra både it utvecklade- och i tillväxtmarknader. Det råder fortsatt optimism kring global handel, trots enskilda indikatorer som antyder att tillväxten är på väg att avta. Den amerikanska centralbanken har avskrivit flera ränteökningar. Sammantaget har detta bidragit till att den goda starten på året fortsatte under hela kvartalet.

Kursrally i utvecklade marknader

Den globala aktiemarknaden, MSCI AC World, återhämtade sig kraftigt och det första kvartalet var ett av de bästa på tio år. SKAGEN Global steg avsevärt i absoluta termer, men hamnade något efter index under kvartalet efter att ha slagit index under 2018. Kvartalets tre bästa bidragsgivare i fonden, mätt i absolutavkastning, var DSV, Accenture och Microsoft.

Under kvartalet köpte SKAGEN Global in sig i fyra nya bolag; Abbott Laboratories, Edwards Lifesciences, Nike och McDonald’s. På säljsidan hittar vi sex bolag: Dollar General, Sony och Waters som alla nått våra kursmål, samt Chubb, 3M och CMS Energy. Teamet prioriterar att investera i undervärderade bolag som har en erfaren ledning och tänker långsiktigt.

Förlorare blev vinnare

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki fick också känna av kursrallyt i aktiemarknaderna under det första kvartalet. Till marknaderna som har levererat bäst avkastning i år hör de som hade brantast uppförsbacke i fjol, såsom Kina, Hongkong och Grekland. I synnerhet har kinesiska A-aktier gynnats av uppmjukningen av inhemsk likviditet och utländska förvärv, till följd av att Kinas vikt i tillväxtmarknadsindexen har ökat.
 

De bästa bidragsgivarna var bland andra kinesiska Ping An och Samsung Electronics. Under kvartalets gång hittade två bolag tillbaka till portföljen, afrikanska Multichoice Group och hotelloperatören Shangri-La. Givet den solida starten på året såldes tre kinesiska bolag ut ur portföljen sedan de nått kursmålen: Great Wall Motor, Wuliangye och Hangzhou Robam.

Energi och råvaror

För den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst blev det också ett bra kvartal i absoluta termer. De bästa bidragsgivarna drog nytta av uppgången inom energi och råvaror. Särskilt priset på Nordsjöolja ökade när Venezuela utestängdes från oljemarknaden. På plus-listan hittar vi bolag som Lundin Petroleum, Anglo American och svenska Boliden. Den bästa bidragsgivaren var läkemedelsbolaget Novo Nordisk.

Under kvartalet ökade SKAGEN Vekst innehaven i bland andra Borr Drilling och Northern Drilling, och sålde Anglo American efter en ökning på 60 procent de senaste 18 månaderna.

Starkaste sedan starten

För den koncentrerade globalfonden SKAGEN Focus blev årets första kvartal det bästa sedan fonden startades 2015. Trots att den amerikanska aktiemarknaden ser allt dyrare ut, hittar förvaltarna intressanta investeringsmöjligheter i glömda och förbisedda delar av världen. Till de bästa bidragsgivarna hör gruvbolaget Ivanhoe Mining som klättrat till toppen. Kycklingproducenten Pilgrim’s Pride hade också ett bra kvartal med utsikter till bättre priser på marknaden och ökad kycklingexport till Kina. Under kvartalet har förvaltarna köpt in sig i konglomeratet Hitachi. Bolaget är i färd med att lösa upp konglomeratet och utkristallisera värden för sina aktieägare. Utöver detta köpte fonden även in sig i det kanadensiska skogsbolaget West Fraser Timber.

Kursrekord för SKAGEN m2

Kvartalet avslutades med kursrekord för den globala fastighetsfonden SKAGEN m2. Fonden levererade god absolutavkastning men hamnade något efter index på grund av starka asiatiska marknader, där fonden är lägre viktad. Utöver detta hade fonden motvind från svagare valutautveckling, särskilt i Sverige.
 
Den bästa bidragsgivaren under kvartalet var den svenska uthyrningsoperatören Hembla. Finska Kojamos kurs vänder uppåt under kvartalet efter att ha rapporterat goda siffror och ljusa framtidsutsikter. SKAGEN m2 köpte in sig i två nya bolag under kvartalet, båda japanska. Det första, Keihanshin Build, arbetar huvudsakligen med kommersiella byggnader såsom kontor och datacenter i Osaka. Den andra nykomlingen sticker ut lite i portföljen. JR Kyushu har majoriteten av intäkterna från fastighetssektorn men är också involverad i järnvägstransporter.

Take off för SKAGEN Insight

I början av 2019 sa skuggaktivistfonden SKAGEN Insights förvaltare att portföljen har potential att dubblera sitt värde under de kommande 2-3 åren. Årets första kvartal är ett steg i den riktningen. Förvaltaren Tomas Johansson betonar att fonden inte är en indexfond, men likväl slog fonden sitt jämförelseindex under kvartalet.
 
Fondens klart bästa bidragsgivare var Diebold Nixdorf, som var den sämsta bidragsgivaren 2018. Efter en ökning på 380 procent hittills i år har Insight nu sålt de flesta aktierna i bolaget. En annan viktig bidragsgivare var japanska Teikoku Sen-I. Företaget är under press från aktivister att förbättra kapitalallokeringen.
 
Vill du veta mer om utvecklingen i SKAGENs fonder? Läs de senaste kvartalsrapporterna.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.