Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Skagenmålning med fiskare som gemensamt sjösätter en båt
Fiskere i færd med at sætte en rorsbåd i vandet, 1881. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Beskuren. Bilden tillhör Skagens Konstmuseer.

Grundat av vänner – för vänner och familj

År 1993 grundar de fyra vännerna Kristoffer Stensrud, Åge Westbø, Tor Dagfinn Veen och Geir Tjetland Stavanger Fondsforvaltning AS för att investera sina vänners och familjers sparpengar. De hade alla olika erfarenheter från finansbranschen men var övertygade om att saker och ting kunde göras annorlunda och bättre.

I december 1993 lanseras den första fonden – den numera nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst – som snabbt fick 448 andelsägare och 20 miljoner norska kronor att förvalta. Namnet SKAGEN hämtades från den gata i norska Stavanger där huvudkontoret är beläget än idag.

Fondutbudet byggs upp långsamt och långsiktigt. Milstolpar i SKAGENs historia.

Entreprenörsanda

Idag har SKAGEN Fonder vuxit till ett av Skandinaviens största fondbolag. Det är Storebrand Asset Management som formellt äger SKAGEN-fonderna. Förvaltningen av fonderna utförs av SKAGENs förvaltare genom en överenskommelse mellan SKAGEN AS och Storebrand Asset Management. Entreprenörsanda, öppenhet och ansvar genomsyrar fortfarande företaget – värderingar som traderats från den tid då grundarna bokstavligen delade middagsbord med sina kunder.


Den värdebaserade investeringsfilosofin – där utgångspunkten är att leta efter lågt värderade bolag med potential att stiga i värde – och passionen för globala investeringar är då som nu ledstjärnan för SKAGENs aktiefonder.

 

Öppet och personligt

SKAGEN-grundaren och förvaltaren Kristoffer Stensrud kommer från en hotellsläkt och menar att finansbranschen borde ha samma känsla för service som hotellbranschen.

Därför ville han att service skulle ingå i företagets vision: Att ge kunderna bästa möjliga riskjusterade avkastning, service och kommunikation.

Gemensamma mål

Ända sedan starten har grundarna ansett att företagets trovärdighet ska bottna i en intressegemenskap med kunderna.

Därför bestämde de att:

Där andra inte letar

Typiskt för SKAGEN är också att tänka och agera självständigt. När marknaden flockas kring vissa bolag letar SKAGENs förvaltare efter fynd på annat håll.

"Det kan handla om att andra i branschen har missförstått något, till exempel ett företags ambitionsnivå eller outlösta värde. Det mest spännande är att hitta kvalitetsbolag som av någon orsak är impopulära eller verkar i impopulära branscher."  – SKAGEN-grundaren Kristoffer Stensrud.

Milstolpar i SKAGENs historia

Varför välja SKAGEN?

Våra värderingar 

"På den tiden var det ovanligt att förvaltningsföretag kommunicerade med sina kunder. Vi som kom från mäklarbranschen var däremot vana vid att behöva sälja våra idéer till investerarna. Att våra kunder skulle få veta hur vi förvaltade deras förtroende och kapital och det arbete som föregick en investering såg vi som en styrka. Det skulle även bidra till att kundernas avkastning skulle bli så lik fondens avkastning som möjligt. – Åge Westbø, medgrundare

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up