Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Bild på Anne Line Kristensen och Espen Klette
Anne Line Kristensen och Espen Klette befordras från analytiker i sina respektive fonder, SKAGEN m2 och SKAGEN Kon-Tiki.

Från 1 juli blir Anne Line Kristensen portföljförvaltare i den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 tillsammans med Michael Gobitschek. Förutom att analysera nya och befintliga investeringar har hon ansvarat för värdeorienterad analys av börsnoterade fastighetsbolag sedan 2018. Anne Line började som trainee i portföljteamet 2016 och tog sin CFA-examen i februari i år.

Portföljförvaltarna Fredrik Bjelland och Cathrine Gether får sällskap av Espen Klette när han befordras från analytiker till förvaltare i SKAGEN Kon-Tiki. Espen började som analytiker i SKAGEN 2019, och har sedan start arbetat med investeringsidéer och analyser av nya och befintliga bolagscase med ett särskilt fokus på cykliska sektorer. Innan han kom till SKAGEN var Espen partner och aktieanalytiker hos Pareto Securities.

Som portföljförvaltare kommer Anne Line och Espen fortsätta att analysera och följa portföljbolagen tätt, förutom att ta ett större ansvar både i relation till portföljkonstruktion, handel samt att representera fonden i olika sammanhang.

– Detta är ett erkännande av Anne Lines och Espens stora insatser för SKAGEN under flera år, och deras värdefulla bidrag till respektive team. I förvaltarteamet är vi mycket måna om att utveckla och främja talang på lång sikt, säger investeringsdirektör i SKAGEN Fonder Alexandra Morris.


Anne Line och Espen tillträder sina nya tjänster den 1 juli 2022.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up