Till innehåll på sidan
En skärm med ordet Microsoft
Det amerikanska techbolaget Microsoft var en av de bästa bidragsgivarna i SKAGEN Global i april. Foto: Bloomberg

Stärkta av positiva signaler om stabilare tillväxt och hopp om handelsavtal mellan USA och Kina, stärktes de globala marknaderna ytterligare i april.

Potential i Turkiet

För den globala tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki blev det en stabil månad, trots undervikten i Kina och Taiwan – marknader som steg kraftigt i april. Hittills i år har fonden gått starkt, både i absoluta och relativa termer.

Portföljförvaltarna sålde ut telekomjätten Ericsson efter att bolaget framgångsrikt genomfört sin vändning och marknaden för mobilutrustning visar tillväxt. Ett nytt innehav är Turkish Airlines; den nya flygplatsen i Istanbul skapar möjligheter med sin strategiska placering för transit mellan Europa, Mellanöstern och Asien. Flygbolaget har en konkurrenskraftig kostnadsstruktur som liknar lågprisbolagens.

Månadens starkaste bidragsgivare var det sydafrikanska medie- och e-handelsbolaget Naspers, som nyligen meddelade att de kommer att notera ett nytt bolag bestående av deras internationella verksamheter på Euronextbörsen i Amsterdam. Den ryska livsmedelskedjan X5 överraskade på uppsidan med stark försäljning i en tuff marknad. På nedsidan återfinns telekombolaget China Unicom och rederiet Golar.

Stabilt i SKAGEN Global

Även aktiefonden SKAGEN Global hade en stabil månad. Fonden slog sitt jämförelseindex och ligger före både hittills i år och de senaste 12 månaderna.

De bästa bidragsgivarna i april var försäkringsbolaget Beazley, techgiganten Microsoft och storbanken JP Morgan. De två senare presenterade båda starka kvartalsrapporter. Det tyska fastighetsbolaget Deutsche Wohnen föll tillbaka efter protester mot höjda hyresnivåer i Berlin. Edwards Lifesciences och Medtronic tyngdes av en svag hälsosektor i USA under månaden.

Prisregn över SKAGEN m2

Efter ett starkt första kvartal tog de globala fastighetsmarknaderna en andningspaus i april. Centralbankerna fortsätter att stötta men det finns fortsatta frågetecken kring tillväxten. IMF sänkte den globala tillväxtprognosen för tredje gången på sex månader till lägsta nivån sedan 2009.

Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2:s bästa bidragsgivare i april var den indiska kontorsoperatören AIT samt norska magasineringsbolaget Self-Storage Group. På den negativa sidan var det japanska konglomeratet Mitsui Fudosan, som efter en stark utveckling i början av 2019 föll tillbaka i april. Fondens tyska bostadsbolag, i synnerhet de med exponering mot Berlin såsom Deutsche Wohnen, tappade mark efter krav på en folkomröstning om att expropriera lägenheter från privata fastighetsägare (se Global, ovan).

Under månaden tilldelades fonden det prestigefyllda priset Lipper Fund Awards. Fonden är utsedd till bästa globala fastighetsfond över tre år i hela sex regioner: Norden, Europa, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. Läs mer om priset här.

Fortsätter gå mot strömmen

Den högkoncentrerade globalfonden SKAGEN Focus har haft god avkastning hittills i år, trots en viss motvind orsakad av att alltfler indexfonder storköper tillväxtbolag. Focus-teamet fortsätter dock att gå mot strömmen och hitta undervärderade bolag. Ett exempel är den kanadensiska virkesproducenten West Fraser Timber, i vilken förvaltarna gradvis har byggt upp en position i takt med att priset på virke har kollapsat. Deras analys är att bolaget har en mycket attraktiv uppsidespotential.

Ett nytt bolag är också Kanada-baserade Roxgold med guldgruvor i Burkina Faso och Elfenbenskusten. Förvaltarna ser flera triggers för omvärdering på medellång sikt.

Under månaden minskades innehavet i kycklingproducenten Pilgrim’s Pride efter en uppgång på 70 procent i år. Marknaden har börjat räkna med högre kycklingpriser och möjligheter för amerikanska kycklingproducenter att exportera till Kina, och Pilgrim’s Pride har varit Focus bästa bidragsgivare i år . Det amerikanska försäkringsbolaget AIG var fondens bästa bidragsgivare i april.

Två bolag nådde kursmålen och såldes ut ur portföljen: KOC Holdings och Gold Fields.

Transport och shipping i topp

Den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst hade en stark månad både absolut och relativt. Särskilt portföljbolagen med koppling till global handel gynnades av det positiva sentimentet i april. Till dessa hör det danska transport- och logistikföretaget DSV, Norgebaserade shippingbolaget Golden Ocean och den danska shippingjätten A.P. Møller-Maersk som var månadens starkaste bidragsgivare.

På plussidan finns också amerikanska Citigroup, vars besparingsprogram fortsätter att ge goda resultat. Banken rapporterade starka siffror för första kvartalet. I en stark marknad hörde däremot några av fondens mest defensiva aktier till månadens sämre bidragsgivare: danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk och Telia.

Driver förbättringar i bolagen

Efter en urstark start på 2019, blev april en något långsammare månad för skuggaktivistfonden SKAGEN Insight. Fondens förvaltare ser fortsatt stor uppsidespotential i portföljen, som innehåller bolag som både är djupt undervärderade och missförstådda av marknaden. Grundläggande trender går i rätt riktning och aktivister driver igenom alltfler positiva förändringar i dessa bolag.

De bästa bidragsgivarna i april var energibolaget Rexel och telekomoperatören Eltel. Investerare har lugnats efter två stabila kvartal för Eltel. Bolaget har också gjort en överenskommelse med sina långivare och beslutat att sälja av återstoden av verksamheten utanför Norden. 

 

Läs mer om utvecklingen i fonderna:

Här hittar du månadens statusrapporter inklusive en uppdatering för den globala räntefonden SKAGEN Tellus.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.