Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Tallrikar med bilder av kinesiska ledare
Kinesiska bolag gav bäst kvartalsresultat, med god draghjälp av statliga subventioner och förbättrade handelsutsikter med USA. Foto: Bloomberg

Trots fortsatt makroekonomisk och politisk osäkerhet genererade både utvecklings– och tillväxtmarknaderna god avkastning. Utvecklingen drevs av långsammare räntehöjningar i USA, där investerarnas nervositet mildrades i takt med minskade handelsspänningar och slutet på den längsta nedstängningen av statsapparaten i regeringens historia.

Med stadigt fallande volatilitet fick SKAGEN en bra start på 2019. Fondernas utvecklades väl – mer om detta senare – och kundaktiviteten var god under kvartalet. Som alltid kickstartade vi året med vår Nyårskonferens-turné där vi träffade över 1000 personer i Stockholm, Köpenhamn och Oslo och bjöds på många tankeväckande utblickar och diskussioner.

Vår optimism för det kommande året var befogad då de flesta stora internationella aktiemarknaderna inledde året starkt, särskilt de som underpresterade 2018. De starkaste kvartalsrapporterna kom från kinesiska bolag, stimulerade av statliga subventioner och förbättrade handelsutsikter med USA, ekonomisk data och aktiemarknadslikviditet. Möjligheterna för investerare i Kina var temat för min presentation på Nyårskonferensen, och medvinden bör fortsätta för kinesiska företag och deras aktieägare.

Positiv avkastning

Jag gläds över att våra sex aktiefonder hade ett starkt första kvartal. Samtliga genererade positiv absolutavkastning, tvåsiffri för de flestag, och hälften slog sina jämförelseindex. Allra bäst var skuggaktivist-fonden SKAGEN Insight både vad gäller absolut och relativ avkastning, efter ett tufft 2018 både för fonden och aktivisterna som den skuggar. Det är uppmuntrande att Insights återhämtning drivits av stabila resultat för bolagen över hela portföljen. Fonden har fortsatt en lång väg att gå och vi är hoppfulla över dess potential, i synnerhet eftersom aktivister fortsätter att driva igenom positiva förändringar i bolag runtom i världen.

Goda företagsresultat har också stärkt vår fastighetsfond SKAGEN m2 som avslutade första kvartalet med rekordhögt kurs (NAV). Fonden tilldelades Lipper-priset för bästa fastighetsfond i kategorin globala aktier över tre år.

Globalfonden SKAGEN Focus hade också en anmärkningsvärd start på året, och fonden levererade sin bästa kvartalsavkastning sedan starten. Den högkoncentrerade fonden fortsätter att fokusera på spännande små och medelstora bolag, vilka utgör cirka 60 procent av portföljen.

Bland våra större aktiefonder genererade tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki bäst avkastning absolut och relativt, trots att tillväxtmarknadernas fick sämre än de utvecklade marknaderna under kvartalet. Sedan fonden bytte huvudförvaltare i fjol, har teamet koncentrerat sig mer på idégenerering, och det är glädjande att portföljens senaste tillskott, Ping An och Wuliangye Yibin var de bäöst bidragsgivarna.

Aktiefonden SKAGEN Global hade ett stabilt kvartal, med hög aktivititet i portföljen. Sex bolag såldes ut, framförallt eftersom att de presterat starkt, och ersattes med fyra nya amerikanska bolag med attraktiv potential. Slutligen levererade SKAGEN Vekst skaplig absolut avkastning, stärkt av framförallt energi- och råvarubolagen i portföljen.

Jakten på värde

Kvartalet avslutades med att flera av portföljförvaltarna besökte Japan, vilket gav oss bättre inblick och förståelse av våra innehav i landet och av potentiella möjligheter (tre japanska bolag har tagits in i våra portföljer under 2019).

Ribban ligger högt för att bolag ska komma in i vår portfölj men Japan erbjuder attraktiva möjligheter, särskilt för en värdeinvesterare som går mot strömmen  som SKAGEN. Landet genomgår en spännande förändring på flera fronter, men framförallt inom företagskultur och bolagsledning. Läs mer om det här.

Stora möjligheter i SKAGENs fonder

När vi nu går in i andra kvartalet, finns det stora möjligheter i alla SKAGENs fonder. Bolagens intjäning har generellt sett varit stabil och framtidsutsikterna är fortsatt positiva, trots nedåtgående ekonomisk data och fortsatt politisk och monetär osäkerhet.

Utvecklade marknader (14.7x) och tillväxtmarknader (12.5x) handlas båda ungefär i linje med deras 10-åriga medelvärden baserat på släpande P/E-tal. Värderingarna ser därför inte ut att vara överskattade, särskilt i våra fonder där det viktade medelvärdets uppsida är fortsatt attraktiv.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up