Till innehåll på sidan
Man på surfbräda i höga vågor.
Foto: Jeff Nissen, Unsplash.

Efter två rätt så lugna år fick investerare under första kvartalet en abrupt påminnelse om att vågorna kan gå höga på aktiemarknaderna.

I den här artikeln diskuterar investeringsdirektör Alexandra Morris bland annat:

  • varför vi åter ser instabilitet på aktiemarknaderna och vad det innebär för investerare
  • hur SKAGEN ser på volatilitet och hur våra förvaltare positionerar portföljerna för att minimera påverkan på fonderna
  • varför oron på marknaderna kan hålla i sig och hur investerare kan använda svängningarna för att maximera den långsiktga avkastningen.

 

Läs artikeln här (på eng)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.