Till innehåll på sidan

Investera i en av världens bästa fastighetsfonder

SKAGEN m2 innehåller lågt värderade fastighetsbolag av hög kvalité från hela världen. Handla via våra samarbetspartners eller logga in nedan.

1. Topprankad: SKAGEN m2 har tilldelats det prestigefyllda Lipper Fund Awards 2019 för bästa globala fastighetsfond över 3 år.* Även Citywire rankar SKAGEN m2 som en av världens bästa globala fastighetsfonder över tre år,** liksom Morningstar som ger den 4 av 5 stjärnor överlag, och 5 av 5 stjärnor över 3 år.***

2. Inte bara för proffs: SKAGEN m2 ger tillgång till den vanligtvis svåråtkomliga globala fastighetsmarknaden.

3. Aktiv och värdebaserad: Fonden följer SKAGENs beprövade aktiva och värdebaserade filosofi.

*Lipper Fund Awards 2019 i Norden, Europa, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

**Citywire per 31 juli 2019. 

***Morningstar per 31 juli 2019.

Logga in och köp nu

Global ekonomisk tillväxt


Du tar del av den globala ekonomins allra starkaste drivkrafter: urbanisering, teknikutveckling, ökat välstånd och hållbarhet.

Kompletterar ditt sparande


Fastigheter är långsiktigt ett komplement till aktie- och räntefonder.

Förutsägbarhet och likviditet


Fastighetsaktier (till skillnad från investeringar i fastigheter direkt) erbjuder förutsägbarhet och likviditet.

Sprider riskerna


Fastighetsaktier ger goda möjligheter till diversifiering (valuta, längd på hyreskontrakt, städer, olika fastighetssegment).

Värde i olika delar av världen


Ett av få tillgångsslag som prissätts lokalt och inte globalt. SKAGEN m2 kan investera i hela den globala fastighetsmarknaden vilket gör att den kan hitta felprissättningar eller värde i olika delar av världen.

Oavsett ränteläge


Fastighetsaktier kan ge spännande möjligheter oavsett ränteläge.

SKAGEN m2 investerar i noterade fastighetsbolag med potential över hela världen.

Den kan välja bland bolag från hela den globala fastighetsmarknaden och alla fastighetssegment.

Michael Gobitschek är fondens huvudförvaltare.

Fakta om SKAGEN m2
Bild av en man
Michael Gobitschek förvaltar fastighetsfonden SKAGEN m2.
Folkmyller på gata i Kina

Globala megatrender sätter fastigheter i centrum

Urbanisering, demografisk förändring, ökat välstånd, klimatförändringar och hållbarhet – är några av de globala megatrender som sätter fastigheter i centrum för den globala ekonomin.
Pristrappa med pokaler i guld, silver och brons

SKAGEN m2 vinner prestigefyllda Lipper Fund Awards

Fonden är utsedd till bästa globala fastighetsfond över tre år i hela sex regioner: Norden, Europa, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna av Lipper Fund Awards 2019.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.