Till innehåll på sidan

Nyhet! Aktivistinvesteringar på ett smartare sätt

Den nya aktiefonden SKAGEN Insight väljer ut de mest lovande aktivistkampanjerna från hela världen. Köp via Avanza, Nordnet, Fondmarknaden eller logga in nedan.

SKAGEN Insight är aktiefonden som:

  • väljer ut de mest lovande aktivistkampanjerna från hela världen och "skuggar" dessa.

  • skapar aktieägarvärde genom att förbättra bolag.

  • för första gången ger fler tillgång till aktivistinvesteringar, som vanligen är förbehållna de som har 100 miljoner kronor eller mer i placerbart kapital. I SKAGEN Insight är minsta teckningsbelopp 500 kronor.

  • har lägre risk än traditionella aktivistfonder eftersom portföljen är mindre koncentrerad och mer diversifierad när det gäller geografiskt område, bransch och aktivistperspektiv.

Få broschyren på e-post

Högre förväntad avkastning

Målet är att uppnå högre avkastning till lägre risk än traditionella aktivistfonder.

Lägre avgifter

En mindre resursintensiv investeringsprocess än traditionella aktivistfonder innebär lägre kostnader för alla.

Daglig likviditet

Inget behov av att låsa in kunderna eftersom fonden kan anpassa positionerna utan att skada företagens värdeskapandeprocess.

Lägre risk

Mindre koncentrerad och mer diversifierad portfölj än traditionella aktivistfonder sett till geografiskt område, bransch och aktivistperspektiv.

Aktivismens tidsålder

Under de senaste åren har aktivistinvesterare blivit allt vanligare. Aktivism kan skapa stora värden som kommer alla aktieägare till godo. Det skriver portföljförvaltaren Tomas Johansson, som själv har arbetat för en av Europas största aktivistfonder innan han började i SKAGEN.

Tomas Johansson förvaltar den nya aktiefonden SKAGEN Insight.

Tomas Johansson har omfattande specialistkunskaper och erfarenheter av aktivistinvesteringar från den ledande europeiska aktivistfonden Cevian Capital.

Han har arbetat drygt två år hos SKAGEN som en del av SKAGEN Global-teamet.

– Jag har på nära håll sett hur aktivisternas idéer kan skapa stora värden som kommer alla aktieägare till godo. Men också att det finns nackdelar. Tanken med SKAGEN Insight är att ta del av det värdeskapandet på ett smartare sätt, säger Tomas.

Läs mer om Tomas Johansson

Bild av en man.
Tomas Johansson
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.