Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Carl Locher, Bygevær, 1876. Bilden är redigerad och tillhör Skagens Museum.

Som en följd av ny organisationsstruktur har §1 i bolagsordningen för alla fonder förvaltat av SKAGEN ändrats. Förändringarna genomförs för att återspegla att Storebrand Asset Management AS nu är fondernas förvaltningsbolag.

För samtliga fonder har även ändringar gjorts i §3.3 i bolagsordningen för att hänvisa till uppdaterade lagbestämmelser. Avsnitt 3.6 i bolagsordningen om teknik för portföljförvaltning (tidigare utlåning) har ändrats i enlighet med norska Verdipapirforeningens rekommendation.

Dessa ändringar av bolagsordningen har godkänts av norska Finanstilsynet. Ändringarna har gjorts utan föregående bolagsstämma efter dispens från den norska tilsynsmyndigheten och i enlighet med §4-14(2) i lagen om värdepappersfonder.

Ändringarna träder i kraft från och med denna tidpunkt och återspeglas i fondernas prospekt.

Läs mer om tidigare annonserad ny organisationsstruktur här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up