Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Michael Ancher, Skagens Gren, 1923. Bilden är redigerad och tillhör Skagens Museum.

SKAGEN har varit en del av Storebrand-koncernen sedan 2017 och har sedan dess haft dispens från den norska finansinspektionen att verka som ett separat förvaltnings- och dotterbolag till Storebrand Asset Management. Huvudregeln i lagen om finansiella företag är att liknande verksamhet inom samma koncern ska bedrivas från samma juridiska person. Dispensen har nu gått ut. Detta innebär vissa strukturella förändringar, efter godkännande från det norska Finanstilsynet. Ändringarna beräknas träda i kraft under november 2023.

I den nya strukturen kommer SKAGENs förvaltarteam fortsätta att förvalta SKAGEN-fondernas portföljer från en separat juridisk enhet - som kommer att heta SKAGEN AS - efter ett eget avtal med Storebrand Asset Management. På så sätt upprätthålls SKAGEN som ett aktivt och oberoende investeringshus och huvudmålet är fortfarande att skapa god avkastning för kunderna. Resten av organisationen kommer att överföras till Storebrand Asset Management.

Vad betyder detta för kunderna?

Kunderna kommer inte att märka några förändringar i kundupplevelsen, utöver det faktum att deras kundrelation blir juridiskt överförd till Storebrand Asset Management. Kunderna behöver inte vidta några åtgärder i detta avseende. SKAGENs erbjudande till kunderna kommer att vara detsamma och dessutom kommer de på sikt att kunna ta del av ett ännu större utbud av produkter och tjänster. Vår kundservice, rådgivning och kommunikation kommer inte att påverkas av förändringarna.

– SKAGEN är känt som ett aktivt, värdebaserat investeringshus med starkt kundfokus. Det kommer inte att förändras och vi är fortfarande dedikerade till att leverera den bästa riskjusterade avkastningen och servicen till alla våra kunder, säger vd Tim Warrington.

– SKAGENs huvudmål är och har alltid varit att ge bästa möjliga avkastning och service till kunderna. Detta har varit SKAGENs värdefulla bidrag till Storebrand Asset Management under de senaste fem åren, och de organisatoriska förändringarna som nu genomförs drivs av lagar och förordningar. Vi tror att det ligger i kundernas bästa intresse att SKAGEN verkar som ett lokalt, oberoende investeringsbolag, säger Jan Erik Saugestad, vd för Storebrand Asset Management.

SKAGENs huvudkontor kommer att finnas kvar i Stavanger i Norge och anställda kommer att fortsätta arbeta från samma kontor som de arbetar från idag. Det samma gäller SKAGENs kontor i Stockholm.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up