Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Bild på avgiftsberäkning
Photo: Shutterstock

SKAGEN har för avsikt att ändra avgiftsmodellen för SKAGEN Global till fördel för andelsägare genom att förlänga återställningsfrekvensen för beräkning av prestationsbaserade förvaltningsavgifter. Förslaget skulle innebära att fondens andelsklass A måste återhämta eventuell underprestation under en längre period innan en rörlig avgift tas ut.

SKAGEN Global A har en fast förvaltningsavgift på 1,0%, som förblir oförändrad enligt den nya modellen. Andelsklassen inkluderar också en rörlig 10% förvaltningsavgift på eventuell meravkastning mot fondens jämförelseindex MSCI All Country World Index som debiteras årligen och återställs den 1 januari varje år.

Den föreslagna ändringen innebär att den aktuella årliga återställningen för fondens A-andelsklass förlängs så att underprestationer under ett givet år och som inte återhämtas senare under året måste överföras i upp till fem år före återställning.

Anpassning till nya riktlinjer och kundintressen

De föreslagna ändringarna anpassar SKAGEN Globals avgiftsmodell till nya riktlinjer från European Securities and Markets Authority (ESMA)¹ som norska Finanstilsynet har antagit, vilka träder i kraft för befintliga fonder 1 januari 2022. ESMA räknar med att den nya metoden kommer att gynna alla intressenter och särskilt kunder, samt förbättra standardiseringen av fonder över hela Europa.

SKAGEN är också av uppfattningen att en förlängning av prestationsavgiftens referensperiod från ett till fem år ytterligare skulle anpassa våra långsiktiga intressen till kundernas, och därigenom bättre matcha den rekommenderade investeringshorisonten i våra aktiefonder.

Nästa steg

Under förutsättning att den nya avgiftsmodellen blir godkänd av fondens andelsägare, samt godkänd av norska Finanstilsynet, kommer ändringen träda i kraft den 1 januari 2022. SKAGEN Globals övriga andelsklasser och fondstrukturer påverkas inte.

En inbjudan till andelsägarmötet den 27 oktober 2021, som även innehåller mer information, kommer att skickas till andelsägarna i SKAGEN Global A.

Läs mer:

Kallelse till andelsägarmöte i SKAGEN Global, andelsklass Global A, onsdag den 27 oktober 2021.

 

¹ ESMA Guidelines on performance fees in UCITs and certain types of AIFs, April 2020.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up