Till innehåll på sidan
Målning av en trädgårdsfest

Vi firar SKAGEN Global 20 år!

Aktiefonden har en unik historia. Sedan starten har den i genomsnitt genererat 14,5 procents årlig avkastning och gett sina andelsägare 44 miljarder kronor. 

Peder Severin Krøyer, Hip, hip, hurra!, 1888. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

Vi firar SKAGEN Global 20 år!

Aktiefonden har en unik historia. Sedan starten har den i genomsnitt genererat 14,5 procents årlig avkastning och gett sina andelsägare 44 miljarder kronor. 

Peder Severin Krøyer, Hip, hip, hurra!, 1888. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

Vi firar SKAGEN Global 20 år!

Aktiefonden har en unik historia. Sedan starten har den i genomsnitt genererat 14,5 procents årlig avkastning och gett sina andelsägare 44 miljarder kronor. 

Peder Severin Krøyer, Hip, hip, hurra!, 1888. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.
Illustration av siffran 14,5 med procenttecken

Årlig avkastning

Fonden har genererat 14,5 procents genomsnittlig årlig avkastning sedan starten, medan index har ökat med 5% under samma period.

illustration av siffrorna 15 och 20 med snedstreck emellan

Slagit jämförelseindex

SKAGEN Global har slagit jämförelseindex 15 av 20 år sedan fonden lanserades.

en illustration av talet 44

Miljarder till kunderna

Fondet har skapat 44 miljarder kronor i avkastning – hittills.

en illustration av siffran 4

Starka profiler

Fyra starka profiler har förvaltat fonden: Kristoffer Stensrud, Filip Weintraub, Kristian Falnes och Knut Gezelius.

Din e-postadress

SKAGEN Global har presterat bättre än jämförelseindex hittills i år (augusti 2017). Sett ur ett femårsperspektiv ligger fonden däremot efter.

–Vi arbetar målinriktat med att stärka resultaten i SKAGEN Global. Portföljen har potential att kunna generera solid avkastning i den nuvarande marknaden och är väl positionerad inför de kommande åren, säger Alexandra Morris, investeringsdirektör i SKAGEN.

Se också intervjun om fondens framtidsutsikter: Rustad för överavkastning (mars 2017)

Spara regelbundet – starta ett Sparavtal i aktiefonden SKAGEN Global

Porträtt av en kvinna
Alexandra Morris är investeringsdirektör i SKAGEN.

Det har varit två händelserika decennier för SKAGEN Global. Se videon med några av höjdpunkterna.

illustration av en man

1997

Fonden lanserades den 7 augusti med Kristoffer Stensrud som huvudförvaltare.

illustration av jordklotet

1998

Utses till bästa fond bland fonder som investerar utanför Norge.

illlustration av en pokal

1999

Blir nummer ett i sin klass.

illustration av en man

2001

Filip Weintraub tar över som fondens huvudförvaltare.

illustration av bokstäverna AA

2004

SKAGEN Global och Kon-Tiki uppgraderas till en AA-rating av S&P.

illustration av de tre bokstäverna AAA

2005

Fonden uppgraderas till AAA-rating av S&P.

illustration  av en party popper.

2007

SKAGEN firar fondens 10-årsjubileum sedan starten i augusti 1997.

illustration av en statuett

2008

Koras till Bästa fond i publikpriset De Gouden Stier i Nederländerna.

illustration av en man

2010

Kristian Falnes tar över som fondens huvudförvaltare.

illustration av en man

2014

Knut Gezelius tar över som fondens huvudförvaltare.

illustration av en party popper.

2017

SKAGEN firar fondens 20-årsjubileum sedan starten i augusti 1997.

Vem hade kunnat tro att det skulle gå så bra att starta en global aktiefond så långt från världens finansiella centrum?

Aktiefonden SKAGEN Globals historia har visat att det gick.  Fonden blev så småningom en av de mest framgångsrika aktiefonderna i Europa.

Läs om SKAGEN Globals unika historia

Mer om SKAGEN Global

Logga in för att köpa fondandelar

Porträttbilder av fyra män
Från övre vänstra hörnet: Kristoffer Stensrud, Filip Weintraub och Kristian Falnes har alla förvaltat aktiefonden SKAGEN Global. Idag är Knut Gezelius (nederst till höger) huvudförvaltare.

Du har svarat rätt på frågor

Kolla svaren

Minns du tiden då fonden lanserades?

Vi har samlat material från tiden då fonden lanserades i Norge, fram till idag (på norska).

Ta en titt i arkivet
Tecknade bilder om att köpa och sälja aktier

Alla siffror anges efter kostnader och är per 7 augusti 2017. Avkastningssiffrorna gäller SKAGEN Global A. Fondens jämförelseindex är MSCI AC (MSCI World Index före 1 januari 2010). Hänsyn har inte tagits till eventuell skatt som belastat kunderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.