Till innehåll på sidan

När Roger Terje Larsson intervjuades 2013 hade han varit kund i SKAGEN i 15 år. Den målinriktade cykelentusiasten hade bestämt sig tidigt: han ville ha valfrihet som pensionär.

Med ett Sparavtal i SKAGEN Global och SKAGEN Kon-Tiki, samt några engångsköp när kurserna föll, kunde han förverkliga sin dröm efter 15 år. Med Uttagsavtal fick han jämna utbetalningar, medan det resterande sparbeloppet fortsatte att generera avkastning.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.