Till innehåll på sidan
SKAGEN Vekst A Per 31-05-2019

Energi

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Bonheur ASA 1 750 000 152 714 422 271 250 000 3,91 %
Royal Dutch Shell PLC 950 000 259 437 997 258 642 233 3,73 %
Gazprom Oao ADR 2 940 000 124 053 626 166 574 278 2,40 %
Flex LNG Ltd 1 400 000 177 201 960 150 080 000 2,16 %
Northern Drilling Ltd 2 450 000 127 689 612 106 575 000 1,54 %
Borr Drilling Ltd 4 000 000 116 119 610 72 000 000 1,04 %
Lundin Petroleum 300 000 43 497 993 71 587 296 1,03 %
Drilling Co of 1972 AS 32 800 26 973 456 18 323 526 0,26 %
Avenir LNG 508 200 4 277 774 6 606 600 0,10 %
Summa Energi 1 031 966 450 1 121 638 933 16,17 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Telia 5 500 000 247 402 952 200 707 320 2,89 %
China Mobile Ltd 1 632 000 119 599 491 124 590 609 1,80 %
Summa Communication Services 367 002 443 325 297 929 4,69 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Volvo AB 1 263 231 150 911 573 153 621 724 2,21 %
Hyundai Motor 229 000 158 935 992 131 847 648 1,90 %
Shangri-La Asia Ltd 8 000 000 113 267 274 89 224 000 1,29 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 423 114 839 374 693 372 5,40 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Carlsberg AS-B 200 000 128 955 658 230 417 796 3,32 %
Tyson Foods Inc 172 000 95 286 915 113 756 255 1,64 %
Orkla ASA 1 475 000 103 136 434 111 746 000 1,61 %
AG Anadolu Grubu Holding AS 443 133 15 150 574 6 633 052 0,10 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 342 529 581 462 553 103 6,67 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Citigroup Inc 577 200 219 977 730 314 581 575 4,53 %
Kinnevik AB-B 965 000 192 945 599 214 128 559 3,09 %
American International Group Inc 430 851 177 844 670 191 828 586 2,77 %
Sberbank of Russia Pref 6 850 000 114 092 616 187 894 130 2,71 %
Chubb Ltd 88 500 96 110 418 112 829 370 1,63 %
Korean Reinsurance Co 1 500 000 123 516 142 92 531 880 1,33 %
Danske Bank A/S 610 519 132 409 707 87 861 621 1,27 %
HitecVision AS 742 668 6 737 193 65 354 784 0,94 %
Summa Bank och finans 1 063 634 075 1 267 010 505 18,26 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Samsung Electronics 1 039 466 124 217 010 265 650 338 3,83 %
Broadcom Inc 70 200 140 495 329 156 657 165 2,26 %
Applied Materials Inc 308 000 118 504 536 106 196 675 1,53 %
Baidu Inc ADR 52 700 94 810 168 50 742 769 0,73 %
Summa IT 478 027 043 579 246 947 8,35 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
DSV AS 312 000 178 511 660 243 852 467 3,51 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2 800 000 259 294 536 231 246 302 3,33 %
Vestas Wind Systems AS 312 895 215 030 007 224 329 570 3,23 %
Golar LNG Ltd 720 000 154 505 449 114 645 669 1,65 %
AP Moeller - Maersk A/S 10 000 115 419 656 93 935 940 1,35 %
Golden Ocean Group 2 100 000 75 458 162 83 958 000 1,21 %
ABB Ltd 475 000 65 506 799 75 950 049 1,09 %
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 512 647 36 663 904 72 026 904 1,04 %
Enka Insaat Ve Sanayi AS 4 101 543 31 926 532 32 325 616 0,47 %
FLSmidth & Co A/S 20 783 8 531 826 7 170 108 0,10 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 1 140 848 531 1 179 440 625 17,00 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Yara International ASA 700 000 244 016 558 263 130 000 3,79 %
Norsk Hydro 3 800 000 118 293 346 116 356 000 1,68 %
Holmen AB 630 000 133 866 033 105 511 291 1,52 %
Outokumpo Oyj 1 850 000 111 737 594 47 466 066 0,68 %
Boliden AB 135 000 34 943 518 26 537 074 0,38 %
Summa Råvaror 642 857 049 559 000 431 8,06 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Novo Nordisk A/S-B 1 090 000 355 477 631 448 776 991 6,47 %
Lonza Group AG 63 311 114 670 848 168 881 581 2,43 %
Thermo Fisher Scientific Inc 44 000 69 655 079 102 820 647 1,48 %
Summa Läkemedel 539 803 558 720 479 219 10,39 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 6 029 783 569 6 589 361 064 94,98 %
Disponibel likviditet 348 322 564 5,02 %
Summa andelskapital 6 937 683 628 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.