Till innehåll på sidan
SKAGEN Vekst A Per 31-01-2019

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Novo Nordisk 1 150 000 375 045 207 452 999 346 6,57 %
Lonza Group AG 70 511 129 336 793 155 964 000 2,26 %
Thermo Fisher Scientific Inc 44 000 69 655 079 90 444 444 1,31 %
Summa Läkemedel 574 037 079 699 407 790 10,14 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Volvo 1 526 994 182 421 953 185 015 227 2,68 %
Hyundai Motor Co Pref (1p) 229 000 158 935 992 133 357 765 1,93 %
Shangri-La Asia Ltd 7 366 000 105 587 138 80 429 855 1,17 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 446 945 083 398 802 847 5,78 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Yara International ASA 570 000 197 430 321 198 417 000 2,88 %
Norsk Hydro ASA 4 000 000 124 519 311 155 680 000 2,26 %
Holmen AB 630 000 133 866 033 113 714 284 1,65 %
Anglo American Plc 450 000 61 958 355 97 268 544 1,41 %
Outokumpo Oyj 1 400 000 109 642 008 50 743 350 0,74 %
Boliden AB 205 000 53 854 433 43 240 087 0,63 %
Summa Råvaror 681 270 461 659 063 265 9,56 %

Energi

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Royal Dutch Shell PLC 950 000 259 437 997 249 019 366 3,61 %
Bonheur ASA 1 903 798 166 135 664 223 125 126 3,24 %
Flex LNG Ltd 13 500 000 171 480 960 148 500 000 2,15 %
Northern Drilling Ltd 2 020 000 103 447 661 109 484 000 1,59 %
Gazprom Oao ADR 2 610 000 106 491 440 108 442 424 1,57 %
Lundin Petroleum 300 000 43 497 993 80 759 805 1,17 %
Borr Drilling Ltd 3 400 000 102 279 978 73 440 000 1,06 %
Avenir LNG 520 000 4 377 100 6 760 000 0,10 %
Summa Energi 957 148 793 999 530 721 14,49 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Telia 5 500 000 247 402 952 201 638 244 2,92 %
China Mobile Ltd 1 817 000 133 157 031 160 395 639 2,33 %
Summa Communication Services 380 559 983 362 033 883 5,25 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Citigroup Inc 590 600 225 084 629 317 273 502 4,60 %
Kinnevik AB-B 965 000 192 945 599 198 367 262 2,88 %
Sberbank of Russia Pref 7 500 000 124 918 922 179 507 543 2,60 %
American International Group Inc 401 000 167 267 285 143 894 192 2,09 %
Chubb Ltd 116 000 125 975 237 129 250 168 1,87 %
Korean Reinsurance Co 1 150 000 98 980 141 78 117 218 1,13 %
Danske Bank A/S 490 000 115 045 549 76 477 282 1,11 %
HitecVision AS 742 668 6 737 193 44 560 080 0,65 %
Summa Bank och finans 1 056 954 555 1 167 447 247 16,93 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
DSV 359 545 205 714 663 243 364 922 3,53 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2 800 000 259 294 536 237 108 956 3,44 %
Vestas Wind Systems AS 312 895 215 030 007 218 351 679 3,17 %
AP Moeller - Maersk A/S 16 400 216 261 692 185 662 052 2,69 %
Golden Ocean Group Ltd 2 300 000 82 644 653 98 900 000 1,43 %
Golar LNG Ltd 450 000 105 433 294 84 545 455 1,23 %
ABB Ltd 475 000 65 506 799 76 189 948 1,10 %
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 512 647 36 663 904 75 666 697 1,10 %
Enka Insaat Ve Sanayi AS 4 101 543 31 926 532 33 001 535 0,48 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 1 218 476 080 1 252 791 244 18,16 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Carlsberg AS-B 290 000 186 985 704 280 170 491 4,06 %
Orkla ASA 1 705 000 119 218 725 115 769 500 1,68 %
Tyson Foods Inc 222 000 122 986 599 115 475 505 1,67 %
AG Anadolu Grubu Holding AS 543 133 18 569 542 11 314 534 0,16 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 447 760 570 522 730 030 7,58 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Samsung Electronics Co Ltd Pref 1 039 466 124 217 010 295 187 555 4,28 %
Broadcom Inc 77 300 154 704 971 174 686 288 2,53 %
Applied Materials Inc 308 000 118 504 536 101 227 778 1,47 %
Baidu 52 700 94 810 168 77 132 306 1,12 %
Summa IT 492 236 685 648 233 927 9,40 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 6 255 389 289 6 710 040 954 97,29 %
Disponibel likviditet 186 741 543 2,71 %
Summa andelskapital 6 896 782 497 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.