Till innehåll på sidan
SKAGEN Vekst A Per 29-03-2019

Energi

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Royal Dutch Shell PLC 950 000 259 437 997 256 862 755 3,64 %
Bonheur ASA 1 803 798 157 409 125 230 525 384 3,26 %
Flex LNG Ltd 1 358 274 172 345 843 151 311 724 2,14 %
Northern Drilling Ltd 2 400 000 125 237 162 130 080 000 1,84 %
Borr Drilling Ltd 4 000 000 116 119 610 106 400 000 1,51 %
Gazprom Oao ADR 2 610 000 106 491 440 101 745 000 1,44 %
Lundin Petroleum AB 300 000 43 497 993 87 763 536 1,24 %
Avenir LNG 508 200 4 277 774 7 623 000 0,11 %
Summa Energi 984 816 944 1 072 311 399 15,18 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Yara International ASA 650 000 226 009 557 229 320 000 3,25 %
Norsk Hydro ASA 4 000 000 124 519 311 139 800 000 1,98 %
Holmen AB 630 000 133 866 033 117 890 942 1,67 %
Boliden 205 000 53 854 433 50 481 463 0,71 %
Outokumpo Oyj 1 200 000 93 978 864 37 571 902 0,53 %
Summa Råvaror 632 228 198 575 064 307 8,14 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Citigroup 590 600 225 084 629 316 429 224 4,48 %
Kinnevik AB-B 965 000 192 945 599 215 115 947 3,05 %
Sberbank of Russia Pref 7 500 000 124 918 922 185 832 360 2,63 %
American International Group Inc 430 851 177 844 670 160 120 574 2,27 %
Chubb Ltd 116 000 125 975 237 139 650 000 1,98 %
Korean Reinsurance Co 1 249 000 105 841 229 86 616 607 1,23 %
Danske Bank A/S 490 000 115 045 549 74 374 660 1,05 %
HitecVision AS 742 668 6 737 193 44 560 080 0,63 %
Summa Bank och finans 1 074 393 028 1 222 699 452 17,31 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Telia Co AB 5 500 000 247 402 952 214 072 936 3,03 %
China Mobile 1 632 000 119 599 491 143 354 880 2,03 %
Summa Communication Services 367 002 443 357 427 816 5,06 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
CK Hutchison Holdings Ltd 2 800 000 259 294 536 253 484 280 3,59 %
DSV AS 334 545 191 410 844 237 980 111 3,37 %
Vestas Wind Systems AS 312 895 215 030 007 226 716 145 3,21 %
AP Moeller - Maersk A/S 16 400 216 261 692 179 032 181 2,53 %
Golar LNG Ltd 700 000 151 038 312 127 327 586 1,80 %
Golden Ocean Group Ltd 2 300 000 82 644 653 94 668 000 1,34 %
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 512 647 36 663 904 77 409 697 1,10 %
ABB Ltd 475 000 65 506 799 77 008 064 1,09 %
Enka Insaat 4 101 543 31 926 532 28 816 020 0,41 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 1 249 777 279 1 302 442 084 18,44 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Carlsberg AS-B 200 000 128 955 658 216 102 464 3,06 %
Tyson Foods Inc 222 000 122 986 599 131 994 310 1,87 %
Orkla ASA 1 705 000 119 218 725 112 871 000 1,60 %
Yazicilar Holding 539 169 18 434 014 9 779 515 0,14 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 389 594 996 470 747 289 6,66 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Volvo AB 1 263 231 150 911 573 168 864 274 2,39 %
Hyundai Motor Co Pref (1p) 229 000 158 935 992 120 104 482 1,70 %
Shangri-La Asia 8 000 000 113 267 274 98 029 440 1,39 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 423 114 839 386 998 196 5,48 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Novo Nordisk A/S-B 1 090 000 355 477 631 492 169 084 6,97 %
Lonza Group AG 63 311 116 129 989 169 117 122 2,39 %
Thermo Fisher Scientific Inc 44 000 69 655 079 103 301 379 1,46 %
Summa Läkemedel 541 262 699 764 587 585 10,82 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Samsung Electronics Co Ltd Pref 1 039 466 124 217 010 285 585 358 4,04 %
Broadcom Inc 70 200 140 495 329 181 854 310 2,57 %
Applied Materials 308 000 118 504 536 104 746 552 1,48 %
Baidu Inc ADR 52 700 94 810 168 74 482 818 1,05 %
Summa IT 478 027 043 646 669 038 9,15 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 6 140 217 469 6 798 947 166 96,24 %
Disponibel likviditet 265 709 343 3,76 %
Summa andelskapital 7 064 656 509 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.