Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

SKAGEN Vekst A Per 28-04-2023

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Novo Nordisk A/S 515 950 212 801 307 918 848 001 9,04 %
H. Lundbeck A/S 4 213 800 223 027 922 238 621 410 2,35 %
Summa Läkemedel 435 829 229 1 157 469 411 11,38 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Telenor ASA 3 500 000 464 403 971 465 325 000 4,58 %
China Mobile Ltd 3 057 000 181 123 534 281 657 894 2,77 %
Millicom International Cellular SA (SDR) 962 897 185 611 662 184 316 117 1,81 %
Alphabet Inc Class A 149 600 156 794 085 171 678 368 1,69 %
SK Telecom 240 000 54 865 828 91 446 484 0,90 %
Summa Communication Services 1 042 799 080 1 194 423 863 11,75 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Nordea Bank Abp 3 378 000 262 348 210 400 747 454 3,94 %
Ping An Insurance Group 4 699 000 334 292 717 362 866 764 3,57 %
Citigroup 434 000 189 163 656 218 401 853 2,15 %
KB Financial Group 549 000 214 981 656 217 077 562 2,13 %
American International Group 329 200 117 872 563 186 674 817 1,84 %
Korean Reinsurance Co 2 755 000 171 472 335 166 592 281 1,64 %
HitecVision AS 715 427 6 490 074 143 085 400 1,41 %
Chubb Ltd 46 800 53 018 342 100 849 232 0,99 %
Investment AB Kinnevik (B) 455 800 83 087 308 79 742 200 0,78 %
Sberbank of Russia PJSC (pref) 6 933 020 126 841 634 0 0,00 %
Summa Bank och finans 1 559 568 495 1 876 037 563 18,45 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Essity AB 1 199 500 324 160 963 388 449 038 3,82 %
Carlsberg B 166 990 158 542 902 295 512 581 2,91 %
Tyson Foods A 184 000 102 758 813 122 927 978 1,21 %
SalMar 163 692 60 124 491 77 344 470 0,76 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 645 587 169 884 234 067 8,70 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Yara International ASA 849 736 300 294 319 364 366 797 3,58 %
Upm-Kymmene 739 000 212 960 960 252 077 851 2,48 %
Boliden Limited B 423 000 98 498 026 161 454 908 1,59 %
Norsk Hydro 1 047 000 32 459 068 81 896 340 0,81 %
Elopak ASA 2 126 041 58 164 506 50 918 682 0,50 %
Ivanhoe Mines Ltd 357 500 14 766 880 33 111 815 0,33 %
Segezha Group PJSC 50 000 000 44 262 147 0 0,00 %
Summa Råvaror 761 405 906 943 826 393 9,28 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Broadcom Inc 53 300 123 582 742 357 002 022 3,51 %
Samsung Electronics PFD 697 000 114 549 066 310 116 850 3,05 %
Tieto Oyj (EUR) 605 743 164 333 826 207 051 971 2,04 %
Applied Materials 99 600 70 658 717 120 358 137 1,18 %
SK Square Co Ltd 183 613 135 544 442 62 261 347 0,61 %
Summa IT 608 668 793 1 056 790 327 10,39 %

Energi

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Shell PLC 991 200 263 513 818 328 628 663 3,23 %
Cnooc Ltd 15 100 000 151 209 203 263 236 195 2,59 %
Northern Ocean Ltd 3 203 153 139 863 470 37 092 512 0,36 %
Subsea 7 S A 204 225 76 650 056 24 843 971 0,24 %
Avenir LNG Ltd UNIT NOK 499 000 4 200 333 3 992 000 0,04 %
Gazprom PJSC 3 460 000 72 960 110 0 0,00 %
Summa Energi 708 396 990 657 793 341 6,47 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
DSV A/S 155 600 144 654 509 313 056 151 3,08 %
Bonheur 1 194 000 116 169 223 284 172 000 2,79 %
Volvo B 1 200 000 161 890 338 263 660 091 2,59 %
ISS A/S 1 090 555 231 951 328 243 503 195 2,39 %
CK Hutchison Holdings Ltd 3 370 000 300 158 113 240 961 630 2,37 %
Wilh. Wilhelmsen Holding A 365 500 31 386 698 102 157 250 1,00 %
Vestas Wind System 252 500 49 009 141 74 556 419 0,73 %
Norse Atlantic ASA 1 214 620 90 585 364 16 538 266 0,16 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 1 125 804 714 1 538 605 002 15,13 %

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
CK Asset Holdings Ltd 3 768 857 198 961 611 237 656 304 2,34 %
Summa Real Estate 198 961 611 237 656 304 2,34 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Alibaba Group Holding Ltd 1 120 000 225 583 873 125 157 044 1,23 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 142 222 98 708 274 120 423 165 1,18 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 324 292 147 245 580 209 2,42 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 7 411 314 134 9 792 416 480 96,30 %
Disponibel likviditet 376 259 849 3,70 %
Summa andelskapital 10 168 676 329 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up