Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Investera i tillväxtmarknaderna

SKAGEN Kon-Tiki är en av marknadens bredaste tillväxtmarknadsfonder och investerar i undervärderade kvalitetsbolag i tillväxtländer och övriga världen.

  • En av marknadens bredaste tillväxtmarknadsfonder
  • Väljer lågt värderade kvalitetsbolag i tillväxtmarknader och resten av världen.
  • Erfaret portföljteam och stark långsiktig avkastning sedan starten 2002.

Mer om SKAGEN Kon-Tiki

Tala med oss om hur du kan få ut det mesta av ditt sparande!

SKAGEN Kon-Tiki investerar över hela världen med tyngdpunkt på tillväxtmarknaderna.

Långsiktigt stabil tillväxt


Tekniska framsteg, stigande utbildnings- och sjukvårdsnivåer och gynnsamma demografiska förhållanden fortsätter att leda utvecklingsekonomierna mot ökat välstånd och en bättre ekonomi.

Potential


Utvecklingen på områden som bolagsstyrning, aktiemarknadslikviditet och handelskostnader fortsätter att gå i rätt riktning, vilket bådar gott för långsiktiga aktieinvesterare.

Attraktiv historisk avkastning


Den årliga avkastningen under rullande 10-årsperioder har varit positiv ända sedan 1935. Till och med under det senaste decenniet, som innehöll finanskrisen, har tillväxtmarknadsinvesterare överlag gått med vinst.

Lovande värderingar


De viktigaste tillväxtmarknaderna visar nu tecken på stabilisering. Kina tillför likviditet till ekonomin och i Brasilien har den politiska ovissheten minskat. I Indien har marknaden varit stark efter valet.

Goda marknadsutsikter


Strukturell och cyklisk medvind plus lågt värderade tillväxtmarknadsaktier skapar intressanta möjligheter för långsiktiga investerare.

Tekniska framsteg, stigande utbildnings- och sjukvårdsnivåer och gynnsamma demografiska förhållanden fortsätter att leda utvecklingsekonomierna mot ökat välstånd och en bättre ekonomi Fredrik Bjelland, portföljförvaltare SKAGEN Kon-Tiki

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.