Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

2 min lästid

Stuart Kirk

den 12 oktober 2023

År 2022 ökade Stuart Kirks globala kännedom avsevärt efter ett tal på en konferens. I sitt tal argumenterade Kirk för att centralbanker och politiker övervärderade hotet från klimatförändringarna. Talet spreds snabbt i sociala medier och ledde till omfattande diskussioner, inklusive med amerikanska senatorer. I sitt tal förklarade Kirk att han tror att mänskligheten kommer att hantera klimatkrisen på samma sätt som vi har hanterat världskrig, pandemier och mycket annat. Kirk förutspår att framtiden ser ljus ut för investerare. 
 
Klimat och hållbara investeringar är särskilt ämnen som Kirk skriver om i Financial Times. Om man tittar på en översikt över hans senaste spalter under rubriken "Skin in the Game" kan man se att han med livliga rubriker också utforskar en rad andra ämnen, inklusive kapitalförvaltning, marknader och investeringar. 
 
Kirk har avlagt sin kandidat- och masterexamen i ekonomi vid det prestigefyllda Cambridge University. Efter examen har han arbetat som portföljförvaltare inom finansbranschen, som managementkonsult och rådgivare för statligt ägda fonder. Han har haft flera framstående positioner, inklusive som Global Head of Multi-Asset and Thematic Research på Deutsche Bank.

På Nyårskonferensen 2024 talar han under temat The new normal: Common sense, ESG and finding alpha.

Anmäl dig till Nyårskonferensen här!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up