Till innehåll på sidan

Blanketter och bankgiro

Bli kund, köpa, sälja, byta, ge fondandelar som gåva eller bankgiro? Här hittar du allt du behöver.

Som kund i SKAGEN kan du göra en överföring direkt till fondernas bankgironummer. Fyll i ditt namn och personnummer i fältet Meddelande.

SKAGEN Global A, 5359-1145

SKAGEN Kon-Tiki A, 5827-6320

SKAGEN Vekst A, 5359-1087

SKAGEN m2 A, 887-8381

SKAGEN Focus A, 405-1140

SKAGEN Insight A, 465-8985

SKAGEN Tellus A, 5951-2699

SKAGEN Krona, 5899-2611

SKAGEN Credit SEK A, 374-2897

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.