Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Dagsordning för valmötet:

1. Val av mötesordförande och två andelsägare som justeringsmän.

2. Val av en styrelseledamot till SKAGEN AS styrelse

I. Valberedningen föreslår att nuvarande andelsägarvalda styrelseledamot Per Gustav Blom omväljs med varaktighet till 2024.

3. Val av en ledamot till valberedningen

I. Styrelsen föreslår att Stig Finnesand väljs med varaktighet till 2025, som ersättare till nuvarande ledamot Trude Marit Risnes.

Information om nominerad styrelseledamot Stig Finnesand

Finnesand har arbetat i 6 år på SKAGEN som projektägare. Sedan juni 2018 är han general manager för Nordic Edge. Nordic Edge är ett samarbete mellan näringsliv, forsknings- och utvecklingsgemenskaper och offentliga aktörer.

Röstning

Andelsägare i SKAGEN Fonder kan förhandsrösta under perioden 15 mars till 1 april 2022. Röstsedel kan hämtas på www.skagenfonder.se eller genom att kontakta kundservice per telefon 0200-11 22 60.

Förhandsröster skickas till legal@skagenfondene.no eller till SKAGEN AS, att: Kundeservice, Postboks 160, 4001 Stavanger, Norge. Innehav per den 1 april 2022 kommer att ligga till grund för antalet röster.

På valmötet justeras rösträtten så att andelsägare som äger lika många andelar får lika antal röster.

Andelsägare får rösta genom ombud. Godkänt fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.skagenfonder.se eller kan beställas genom att ringa Kundservice på telefon 0200-11 22 60. Kom ihåg att bifoga kopia på giltig legitimation och eventuellt registreringsbevis som inte är äldre än tre månader

Förhandsröster måste vara SKAGEN tillhanda senast den 1 april 2022. 

Mer information finns på www.skagenfonder.se eller ta kontakt med Kundservice på 0200-11 22 60.

 

Vänlig hälsning

Styrelsen för SKAGEN AS

Jan Erik Saugestad

Ordförande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up