Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Painting: An exhibition committee, 1902. This painting is manipulated and belongs to The Art Museums of Skagen.

Som en konsekvens av den rådande pandemin kommer det inte genomföras något fysiskt möte. Andelsägare i SKAGEN Fonder kommer istället kunna förhandsrösta genom att skicka röstsedel via post eller e-post.

Dagsordning för extra valmöte, 8 april 2021:

1.     Val av mötesordförande och två andelsägare som justeringsmän.

2.     Val av en suppleant till SKAGEN AS styrelse

        I. Valberedningen föreslår att nuvarande andelsägarvald suppleant              Hilde Hukkelberg omväljs som andelsägarvald suppleant med                      varaktighet till 2023.

Röstning

Andelsägare i SKAGEN Fonder kan förhandsrösta under perioden 22 mars till 6 april 2021. Röstsedel kan hämtas på www.skagenfonder.se eller genom att kontakta kundservice per telefon 0200-11 22 60.

Förhandsröster skickas till legal@skagenfondene.no eller till SKAGEN AS, att: Kundeservice, Postboks 160, 4001 Stavanger, Norge. Innehav per den 6 april 2021 kommer att ligga till grund för antalet röster.

På valmötet justeras rösträtten så att andelsägare som äger lika många andelar får lika antal röster.

Andelsägare får rösta genom ombud. Godkänt fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.skagenfonder.se eller kan beställas genom att ringa Kundservice på telefon 0200-11 22 60. Kom ihåg att bifoga kopia på giltig legitimation och eventuellt registreringsbevis som inte är äldre än tre månader

Förhandsröster måste vara SKAGEN tillhanda senast den 6 april 2021. 

Mer information finns på www.skagenfonder.se eller ta kontakt med Kundservice på 0200-11 22 60.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up