Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

P.S. Krøyer, From the moor north of Skagen, 1885. The painting is manipulated and belongs to the Art Museums of Skagen.

Fondbestämmelsernas § 7 ändras for SKAGEN Global, andelsklass A, genom att förlänga den referensperiod som används för att beräkna prestationsbaserad förvaltningsavgift från ett år till fem år. Detta innebär att fonden måste hämta in eventuell underavkastning (avkastning lägre än fondens referensindex) under en längre period än tidigare, innan den prestationsbaserade förvaltningsavgiften kan belastas fonden. Ändringen i fondbestämmelserna är således en positiv ändring för fondens andelsägare.

Bakgrunden för ändringen i fondbestämmelserna är en önskan från SKAGENs sida att den rekommenderade investeringshorisonten på fem år harmoniserar med de nya riktlinjer från ESMA (European Securities and Market Authority) som träder i kraft vid årsskiftet. I riktlinjerna från ESMA rekommenderas det att referensperioden för prestationsbaserad förvaltningsavgift i fonder bör vara minst fem år.

Andelsägare som önskar mer information om godkännandeprocessen kan kontakta SKAGEN på telefon 0200-11 22 60 eller via e-post legal@skagenfondene.no

Ändringen i fondbestämmelserna träder i raft den 1 januari 2022.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up