Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Under torsdagen har det stått i flera olika svenska medier att handeln i SKAGENs fonder skulle vara suspenderad. Detta stämmer inte, utan det går att köpa och sälja fondandelar precis som vanligt.

Missförståndet kommer sig av att i Danmark har handeln i många aktiefonder, inklusive SKAGENs, stoppats tillfälligt. Detta beror på tillfälliga svårigheter med att beräkna det så kallade underliggande värdet, som ger en ögonblicksbild av fondens kurs.

I Danmark handlas aktiefonder på börsen på samma sätt som aktier. Därför beräknas underliggande värde flera gånger om dagen, och justeras i enlighet med förändringar i aktiekursen för de bolag som ingår i fondernas portföljer. Som ett resultat av de ovanligt stora svängningarna på världens börser för närvarande, har det varit svårt att beräkna underliggande värde och ge en korrekt bild av fondandelsvärdet. För att skydda investerare har därför handeln med SKAGENs och andra fonder tillfälligt stoppats i Danmark.

 

Läs mer: Underliggande värde

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up