Till innehåll på sidan
Carl Locher, Winter's day. Hornbæk. View towards Nakkehoved, Ca. 1885. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

SKAGEN Insight startades i september 2017, och investerar i en portfölj bestående av bolag exponerade mot aktivistkampanjer globalt. 

Idén bakom strategin är fortfarande god men SKAGEN Insight har inte lyckats attrahera tillräckligt mycket förvaltningskapital.* Det smala mandatet har visat sig svårt att sälja, och utsikterna för att fonden ska nå en större volym är små. Vi anser därför att det långsiktigt är i kundernas bästa intresse att stänga fonden.

Norska Finanstilsynet har gett sitt godkännande, information har gått ut till andelsägarna och handel i fonden har avslutats.

För frågor om SKAGEN Insight, hör av dig till Kundservice.

 

*Per den 10 januari 2020, hade SKAGEN Insight 211 miljoner kronor i förvaltningskapital.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.