Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Carl Locher, Winter's day. Hornbæk. View towards Nakkehoved, Ca. 1885. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

SKAGEN Insight startades i september 2017, och investerar i en portfölj bestående av bolag exponerade mot aktivistkampanjer globalt. 

Idén bakom strategin är fortfarande god men SKAGEN Insight har inte lyckats attrahera tillräckligt mycket förvaltningskapital.* Det smala mandatet har visat sig svårt att sälja, och utsikterna för att fonden ska nå en större volym är små. Vi anser därför att det långsiktigt är i kundernas bästa intresse att stänga fonden.

Norska Finanstilsynet har gett sitt godkännande, information har gått ut till andelsägarna och handel i fonden har avslutats.

För frågor om SKAGEN Insight, hör av dig till Kundservice.

 

*Per den 10 januari 2020, hade SKAGEN Insight 211 miljoner kronor i förvaltningskapital.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up