Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Portrait group, An exhibition commitee, 1902. Bilden är manipulerad och tillör Skagens Kunstmuseer.

Dagordning för valmötet:

  1. Val av mötesordförande och två andelsägare som justeringsmän.
  2. Val av en styrelseledamot till SKAGEN AS styrelse
    - Valberedningen föreslår att nuvarande andelsägarvalda styrelseledamot Per Gustav Blom omväljs med varaktighet till 2022.
  3. Val till valberedningen
    -Styrelsen föreslår att Trude Stav Haye väljs med varaktighet till 2023.

Röstning

Andelsägare i SKAGEN Fonder kan förhandsrösta under perioden 17 februari till 26 februari 2020. Röstsedel kan hämtas här eller genom att kontakta kundservice på telefon 0200-11 22 60.

Förhandsröster skickas till legal@skagenfondene.no eller till SKAGN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger, att: Kundersvice. Innehav per den 26 februari 2020 kommer att ligga till grund för antalet röster.

Det är också möjligt att rösta under själva mötet. I så fall måste du registrera dig vid ankomsten och senast innan mötet inleds.

På valmötet justeras rösträtten så att andelsägare som äger lika många andelar får lika antal röster.

Andelsägare får rösta genom ombud. Här kan du ladda ner godkänt fullmaktsformulär. Du kan också ringa Kundservice på telefon 0200-11 22 60. Kom ihåg att ta med legitimation och eventuellt registreringsbevis. 

Registrering

Registrering till valmötet kan göras per e-post till legal@skagenfondene.no eller via post till SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger. Registreringen bör vara SKAGEN till handa senast 26 februari 2020.

För mer information, besök www.skagenfunds.com eller ta kontakt med Kundservice på 0200-11 22 60.

 

Vänlig hälsning,

Styrelsen för SKAGEN AS

 

Jan Erik Saugestad

Ordförande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up