Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Från nästa år ändrar vi våra riktlinjer för när vi beräknar fondkurserna. Ändringarna innebär att det inte sätts någon kurs när de marknader som utgör en betydande andel av portföljerna är stängda. Dessa dagar kommer det inte heller att vara möjligt att teckna eller lösa in fondandelar. Precis som tidigare kommer vi att ha stängt på offentliga helgdagar.

I första omgången berörs aktiefonden SKAGEN Global av de nya riktlinjerna, eftersom det för närvarande är den enda av våra fonder som har över 50 procent av kapitalet investerat i USA. SKAGEN Global kommer därför att vara stängd under amerikanska helgdagar.

De uppdaterade riktlinjerna gäller för alla SKAGENs norskregistrerade fonder, och träder ikraft den 4 januari 2021. Därmed får SKAGEN samma riktlinjer som Storebrandgruppen (som vi är en del av) och de flesta andra fondförvaltare.

Handelskalender 2021

NAV-new.JPG

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up