Till innehåll på sidan

Rapporter

Håll dig uppdaterad om utvecklingen i SKAGENs fonder. Här hittar du våra statusrapporter, marknadsrapporter och årsrapporter.

2016 var ett gott år för de flesta av våra fonder; sex av åtta slog jämförelseindex. 2017 ser ut att bli ett spännande år som ställer krav på oss som stock pickers.

Marknadsrapportens framsida

Din e-postadress

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.