Till innehåll på sidan

En riktig livsstilsförändring öppnade många möjligheter för Ragnar Nygård. Pengarna han tidigare had elagt på tobak började han spara i ett Sparavtal i SKAGENs fonder, och dessutom tog han tag i sin hälsa. Sparplanerna höll han hemliga för sin fru. Så när det äkta paret gick till banken för att ansöka om bolån ett år senare, var frun ganska säker på att det skulle bli svårt att få lån. Det blev det inte, eftersom Ragnar i hemlighet hade sparat över 100.000 kronor. De fick råd med sitt drömhus och deras senare sparande gav dem också möjlighet att köpa ett par bilar. 

– Det jag tycker är bra med Sparavtal är att pengarna dras rakt från kontot innan du hunnit fundera på att använda dem till annat. Dessutom tycker jag att tröskeln blir lite högre för att använda pengarna som sparas i fonder jämfört med ett bankkonto, sa Ragnar Nygård när vi intervjuade honom 2010.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.