Till innehåll på sidan

År 1995 drabbades Geir Inge Sivertsen av en allvarlig arbetsplatsolycka. Den tidigare mycket energiske 33-åringen fick beskedet att han aldrig skulle kunna cykla igen. En del av skadeståndssumman invetserade han i SKAGENs fonder. Efter åtta år kunde han förverkliga planerna på att starta eget.

Efter olyckan hade Geir Inge fått en idé. På grund av alla skidor som låg överallt i fjällstugan hade han problem med att röra sig fritt i huset med rullstolen. Han uppfann då några smarta skidstativ som gjorde det enklare att få ordning på skidorna. Senare utvidgade han repertoaren med väggstativ till trädgårdsredskap också.

- Jag placerade en del av ersättningssumman i fonder. Hade jag inte investerat pengarna hade jag inte kunnat börja syssla med detta, sa Geir Inge när vi intervjuade honom 2013. Läs mer och köp hans skidstativ på  www.mira-racks.no.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.