SKAGEN Focus använde turbulensen för att köpa Levi's

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Under sommaren köpte SKAGEN Focus in sig i Levi's. Aktien är den enda av sitt slag i portföljen, men det finns en väldigt bra förklaring bakom det, förklarar ...


Pilarna vände nedåt, men inte för tillväxtmarknaderna

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Efter små ljusglimtar i juli vände de globala börserna ner igen i augusti. Men tillväxtmarknaderna höll huvudet ovanför vattenytan.


Juli blev en ljuspunkt på aktiemarknaden

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

De dystra förväntningarna på bolagens kvartalsresultat visade sig överdrivna, och investerarna hoppas nu att inflationen har nått en topp. Detta bidrog till ...


Q3: ett kvartal i volatilitetens tecken

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Åtstramningar i Kina, inflationstryck och stigande löner. Tredje kvartalet var mer turbulent än det föregående. Ändå slog fyra av SKAGENs fonder sina ...


Augusti: Kinesiska åtstramningar och lugnande Fed-besked

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Augusti var en ganska lugn månad på börserna. Globala aktier steg något tack vare god intjäning i bolagen, medan tillväxtmarknaderna (emerging markets) var mer ...


Dämpad inflationsoro blev goda nyheter för globala aktier

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Globala aktier uppnådde en jämn framgång i juli, medan tillväxtmarknaderna präglades av turbulens efter oron runt ytterligare regleringar i Kina.


Aktiemarknaderna stormade fram under andra kvartalet

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Framgångsrik utrullning av vaccin kopplat med tydliga tecken på förbättringar i världsekonomin, bidrog till ett starkt kvartal för aktiemarknaden i allmänhet ...


Bra månad för aktiefonderna, trots inflationsoro

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Under maj månad var investerarna oroliga för stigande priser och ökad inflation, men inte mer än att det blev en bra månad för SKAGENs aktiefonder.


Första kvartalet: Cykliska aktier och undervärderade teknikbolag

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Rotationen mot värdebolag fortsätter med oförminskad styrka. Det är goda nyheter för våra aktiefonder.


Goda framtidsutsikter bidrog till aktiefondernas utveckling under fjärde kvartalet

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Fyra av fem aktiefonder slog sina jämförelseindex under fjärde kvartalet - SKAGEN Focus med närmare 11 procentenheter.


Vaccin och skifte mot värde gav positivt resultat

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Goda utsikter för världsekonomin ledde till en stigning i räntebanan i november, och inte minst till en efterlängtad rotation mot värde.


Nicholas Nassim Taleb till SKAGENs Nyårskonferens

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Han byggde sin förmögenhet genom att stå stadigt under oförutsägbara ekonomiska händelser. Sedan dess har han blivit berömd för att förneka att exakt den typen ...


Tvär inbromsning för globala aktier - men tillväxtmarknaderna klarade sig

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Oron inför det amerikanska valet och en ökning av antalet coronasmittade ledde till en kraftig avmattning på marknaden mot slutet av oktober. Tillväxtmarknadern ...


Bra fart i tillväxtmarknaderna – optimismen fortsatte under tredje kvartalet

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

När dollarn är svag blomstrar tillväxtmarknaderna. Så var också fallet under tredje kvartalet, där särskilt SKAGEN Kon-Tiki gav god avkastning.


Goda resultat i augusti

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Augusti blev den bästa månaden på 34 år för S&P 500-indexet. Även SKAGENs fonder såg goda resultat och tre av fem aktiefonder slog sina jämförelseindex.


Juli bjöd på ovanligt stora svängningar

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Vanligtvis är juli en ganska stilla period i de globala aktiemarknaderna. Men i linje med allt annat som varit annorlunda 2020, blev också juli en ovanlig ...


Hur gick det för fonderna i april?

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Det såg ut som en comeback för aktiemarknaden i april. Men den starka utvecklingen under månaden speglar inte det drastiska fallet i ekonomisk aktivitet som ...


Hur påverkade marknadsoron fonderna i januari?

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Brexit, epidemiångest och tilltagande oro mellan USA och Iran gjorde januari 2020 till en händelserik månad på de globala aktiemarknaderna. Både SKAGEN Global ...


Nouriel Roubini spår en ny kris – får han rätt igen?

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Ekonomiprofessor Noriel Roubini förutspådde tidigt att spekulationen i stigande huspriser skulle resultera i en global recession. Nu varnar han åter för ...


Till kamp mot avskogning

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

SKAGEN och Storebrand samarbetar om en ambitiös policy för att begränsa avskogning globalt.