Dämpad inflationsoro blev goda nyheter för globala aktier

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Globala aktier uppnådde en jämn framgång i juli, medan tillväxtmarknaderna präglades av turbulens efter oron runt ytterligare regleringar i Kina.


Aktiemarknaderna stormade fram under andra kvartalet

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Framgångsrik utrullning av vaccin kopplat med tydliga tecken på förbättringar i världsekonomin, bidrog till ett starkt kvartal för aktiemarknaden i allmänhet ...


Bra månad för aktiefonderna, trots inflationsoro

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Under maj månad var investerarna oroliga för stigande priser och ökad inflation, men inte mer än att det blev en bra månad för SKAGENs aktiefonder.


Första kvartalet: Cykliska aktier och undervärderade teknikbolag

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Rotationen mot värdebolag fortsätter med oförminskad styrka. Det är goda nyheter för våra aktiefonder.


Goda framtidsutsikter bidrog till aktiefondernas utveckling under fjärde kvartalet

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Fyra av fem aktiefonder slog sina jämförelseindex under fjärde kvartalet - SKAGEN Focus med närmare 11 procentenheter.


Vaccin och skifte mot värde gav positivt resultat

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Goda utsikter för världsekonomin ledde till en stigning i räntebanan i november, och inte minst till en efterlängtad rotation mot värde.


Nicholas Nassim Taleb till SKAGENs Nyårskonferens

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Han byggde sin förmögenhet genom att stå stadigt under oförutsägbara ekonomiska händelser. Sedan dess har han blivit berömd för att förneka att exakt den typen ...


Tvär inbromsning för globala aktier - men tillväxtmarknaderna klarade sig

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Oron inför det amerikanska valet och en ökning av antalet coronasmittade ledde till en kraftig avmattning på marknaden mot slutet av oktober. Tillväxtmarknadern ...


Bra fart i tillväxtmarknaderna – optimismen fortsatte under tredje kvartalet

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

När dollarn är svag blomstrar tillväxtmarknaderna. Så var också fallet under tredje kvartalet, där särskilt SKAGEN Kon-Tiki gav god avkastning.


Goda resultat i augusti

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Augusti blev den bästa månaden på 34 år för S&P 500-indexet. Även SKAGENs fonder såg goda resultat och tre av fem aktiefonder slog sina jämförelseindex.


Klicka för fler artiklar