Juli blev en ljuspunkt på aktiemarknaden

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

De dystra förväntningarna på bolagens kvartalsresultat visade sig överdrivna, och investerarna hoppas nu att inflationen har nått en topp. Detta bidrog till ...


Q3: ett kvartal i volatilitetens tecken

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Åtstramningar i Kina, inflationstryck och stigande löner. Tredje kvartalet var mer turbulent än det föregående. Ändå slog fyra av SKAGENs fonder sina ...


Augusti: Kinesiska åtstramningar och lugnande Fed-besked

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Augusti var en ganska lugn månad på börserna. Globala aktier steg något tack vare god intjäning i bolagen, medan tillväxtmarknaderna (emerging markets) var mer ...


Dämpad inflationsoro blev goda nyheter för globala aktier

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Globala aktier uppnådde en jämn framgång i juli, medan tillväxtmarknaderna präglades av turbulens efter oron runt ytterligare regleringar i Kina.


Aktiemarknaderna stormade fram under andra kvartalet

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Framgångsrik utrullning av vaccin kopplat med tydliga tecken på förbättringar i världsekonomin, bidrog till ett starkt kvartal för aktiemarknaden i allmänhet ...


Bra månad för aktiefonderna, trots inflationsoro

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Under maj månad var investerarna oroliga för stigande priser och ökad inflation, men inte mer än att det blev en bra månad för SKAGENs aktiefonder.


Första kvartalet: Cykliska aktier och undervärderade teknikbolag

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Rotationen mot värdebolag fortsätter med oförminskad styrka. Det är goda nyheter för våra aktiefonder.


Goda framtidsutsikter bidrog till aktiefondernas utveckling under fjärde kvartalet

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Fyra av fem aktiefonder slog sina jämförelseindex under fjärde kvartalet - SKAGEN Focus med närmare 11 procentenheter.


Vaccin och skifte mot värde gav positivt resultat

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Goda utsikter för världsekonomin ledde till en stigning i räntebanan i november, och inte minst till en efterlängtad rotation mot värde.


Nicholas Nassim Taleb till SKAGENs Nyårskonferens

Av: Naja Helene Hørup Hertzum

Han byggde sin förmögenhet genom att stå stadigt under oförutsägbara ekonomiska händelser. Sedan dess har han blivit berömd för att förneka att exakt den typen ...


Klicka för fler artiklar