Mer tydlighet kring ESG-betyg

Av: Alexandra Morris

Tredjeparts ESG-analyser är både förvirrande och riskabla. Det finns ett behov av bättre reglering, men detta ersätter inte det egna analysarbetet.


Förberedd för en björnmarknad: SKAGENs perspektiv

Av: Alexandra Morris

Efter några skakiga veckor på börsen har det amerikanska referensindexet S&P 500 sedan mitten av juni gått in i en björnmarknad. Vad innebär detta för ...


Den tysta lönnmördaren: Vad betyder inflation för dig som investerare?

Av: Alexandra Morris

Stämningen må vara dyster just nu, men en väldiversifierad portfölj ger ändå det bästa skyddet mot den tysta lönnmördaren inflation, och är det bästa sättet ...


Fondutveckling 2021: Fortsättning framåt

Av: Alexandra Morris

Efter ett skakigt 2020 infann sig ett relativt lugn på aktiemarknaderna under 2021 och de fortsatte att generera stora vinster för investerarna. Samtliga av ...


Därför har aktiva förvaltare en fördel inom hållbarhet

Av: Alexandra Morris

Aktiva förvaltare har en klar fördel mot passiva när det kommer till ESG. Vi kan bestämma vilka bolag vi ska äga, hur stor exponering vi vill ha och när vi ska ...


Hållbarhet i tredje kvartalet - process och framgång

Av: Alexandra Morris

Hållbarhet betyder ofta olika saker för olika människor, men det finns ändå en tydlig skillnad mellan hållbar förvaltning och hållbara investeringar.


Hållbarhetsrapport första kvartalet: Snöbollseffekten

Av: Alexandra Morris

SKAGENs mål är att kontinuerligt förbättra hur våra portföljbolag arbetar med hållbarhet. I vår hållbarhetsrapport för första kvartalet kan du läsa mer hur vi ...


2020 – en riktig berg- och dalbana

Av: Alexandra Morris

Precis som för samhället i stort var 2020 ett märkligt och på många sätt ett tufft år för investerare. Med det sagt, bör de stora skillnaderna i utveckling ...


Hur påverkas fonderna av valet i USA?

Av: Alexandra Morris

Den som hoppats på ett snabbt resultat i det amerikanska valet har uppenbarligen blivit besviken. Alexandra Morris, investeringschef i SKAGEN, ser dock en del ...


Trump eller Biden – Spelar det roll för aktiemarknaden vem som vinner?

Av: Alexandra Morris

När vi går in i slutspurten av den amerikanska valkampanjen, borde investerare bry sig om vem som vinner och fatta beslut baserat på det förväntade resultatet? ...


Grön återhämtning utan jobb?

Av: Alexandra Morris

Varför arbetets natur spelar roll för en hållbar framtid.


Tillväxt- eller värdeaktier?

Av: Alexandra Morris

Det har varit stora skillnader i både värdering och avkastning för tillväxt- och värdeaktier det senaste decenniet. Investerare, strateger och finansiella ...


Värdeinvesteringar: En unik möjlighet?

Av: Alexandra Morris

Det stora gapet mellan värde- och tillväxtaktier som började öka efter finanskrisen har nått rekordnivåer under coronapandemin. Är det spiken i kistan för ...


Fondexperten: Betala inte för mycket för tillväxt

Av: Alexandra Morris

Vi söker möjligheter i en värld som kommer att se helt annorlunda ut efter pandemin, skriver investeringsdirektör Alexandra Morris. 


Veckouppdatering: Hur ser vägen tillbaka ut?

Av: Alexandra Morris

Vi ser tre möjliga scenarier för hur aktiemarknaden kan återhämta sig efter coronakrisen, och det finns ljuspunkter, skriver investeringsdirektör Alexandra ...


När kommer aktiemarknaderna återhämta sig?

Av: Alexandra Morris

När aktiemarknaderna nu avslutar kvartalet med en viss återhämtning av de tunga förlusterna, blickar vi tillbaka på tidigare kriser och söker svar på vad vi ...


Veckouppdatering: Stabilare marknader

Av: Alexandra Morris

Svängningarna i aktie- och kreditmarknaderna avtog efter att coronaviruset visat tecken på att ha nått toppen i de hårdast drabbade länderna i Europa.


Marknadsuppdatering 7 april: Gott humör på börserna

Av: Alexandra Morris

Aktiemarknaderna fortsätter att stiga i takt med att coronautbrottet ser ut att plana ut i vissa länder.


Marknadsuppdatering 6 april: Hopp om färre smittade fick börserna att stiga

Av: Alexandra Morris

Stockholmsbörsen och andra börser i Europa steg på måndag morgon, delvis som svar på att antalet coronafall har minskat aningen i Europa.


Marknadsuppdatering 3 april: Stigande oljepris gav ljusglimt

Av: Alexandra Morris

S&P 500 och Dow Jones var upp 2,28% respektive 2,24% igår, medan Stockholmsbörsen vid stängningsdags var ner 0,04%.


Klicka för fler artiklar