Sju lärdomar för investerare av coronakrisen

Av: Knut Gezelius

Några av lärdomarna från covid19-krisen är viktiga påminnelser om de fallgropar som finns på aktiemarknaderna, andra kan hjälpa oss att navigera under det ...

Hur vet man vad en aktie är värd i digitaliseringens tidsålder?

Av: Knut Gezelius

Tillgångar i form av varumärken, patent, franchiseavtal och digitala plattformar driver allt oftare värdeskapandet i bolag, skriver portföljförvaltaren Knut ...