Hur vet man vad en aktie är värd i digitaliseringens tidsålder?

Av: Knut Gezelius

Tillgångar i form av varumärken, patent, franchiseavtal och digitala plattformar driver allt oftare värdeskapandet i bolag, skriver portföljförvaltaren Knut ...