Till innehåll på sidan

Morris har mer än 20 års erfarenhet från finansbranschen, och har arbetat med alla delar av investeringsprocessen – från portföljförvaltning och investerarrelationer till sin nuvarande roll som investeringsdirektör. Hennes presentation på Nyårskonferensen, "Six Billion Reasons Why", kommer att ge oss en inblick i framtidsutsikterna och de ekonomiska drivkrafterna för tillväxtmarknaderna.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.