Tillväxt- eller värdeaktier?

Av: Alexandra Morris

Det har varit stora skillnader i både värdering och avkastning för tillväxt- och värdeaktier det senaste decenniet. Investerare, strateger och finansiella ...


Värdeinvesteringar: En unik möjlighet?

Av: Alexandra Morris

Det stora gapet mellan värde- och tillväxtaktier som började öka efter finanskrisen har nått rekordnivåer under coronapandemin. Är det spiken i kistan för ...


Fondexperten: Betala inte för mycket för tillväxt

Av: Alexandra Morris

Vi söker möjligheter i en värld som kommer att se helt annorlunda ut efter pandemin, skriver investeringsdirektör Alexandra Morris. 


Veckouppdatering: Hur ser vägen tillbaka ut?

Av: Alexandra Morris

Vi ser tre möjliga scenarier för hur aktiemarknaden kan återhämta sig efter coronakrisen, och det finns ljuspunkter, skriver investeringsdirektör Alexandra ...


När kommer aktiemarknaderna återhämta sig?

Av: Alexandra Morris

När aktiemarknaderna nu avslutar kvartalet med en viss återhämtning av de tunga förlusterna, blickar vi tillbaka på tidigare kriser och söker svar på vad vi ...


Veckouppdatering: Stabilare marknader

Av: Alexandra Morris

Svängningarna i aktie- och kreditmarknaderna avtog efter att coronaviruset visat tecken på att ha nått toppen i de hårdast drabbade länderna i Europa.


Marknadsuppdatering 7 april: Gott humör på börserna

Av: Alexandra Morris

Aktiemarknaderna fortsätter att stiga i takt med att coronautbrottet ser ut att plana ut i vissa länder.


Marknadsuppdatering 6 april: Hopp om färre smittade fick börserna att stiga

Av: Alexandra Morris

Stockholmsbörsen och andra börser i Europa steg på måndag morgon, delvis som svar på att antalet coronafall har minskat aningen i Europa.


Marknadsuppdatering 3 april: Stigande oljepris gav ljusglimt

Av: Alexandra Morris

S&P 500 och Dow Jones var upp 2,28% respektive 2,24% igår, medan Stockholmsbörsen vid stängningsdags var ner 0,04%.


Är aktiva fonder en fördel i orostider?

Av: Alexandra Morris

De bästa investeringarna görs ofta i turbulenta tider, förutsatt att man handlar selektivt och långsiktigt. Det skriver investeringsdirektör Alexandra Morris.


Klicka för fler artiklar