Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

En personuppgift är en uppgift som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer.

Personuppgiftsförordningen (GDPR) och personuppgiftslagen reglerar SKAGENs möjlighet att behandla personuppgifter. Vidare innehåller exempelvis marknadsföringslagen och lagen om elektronisk kommunikation relevanta regler. 

Behandling av personuppgifter kräver laglig grund, ofta i form av rättslig förpliktelse, avtal, berättigat intresse eller samtycke.

Personuppgifter om kunder

Vilken information samlar vi in och varför?

När du är kund hos oss på SKAGEN är vi enligt lag skyldiga att inhämta och behandla vissa personuppgifter om dig. Hit hör bland annat namn, personnummer, bostadsadress och bankkontonummer samt uppgifter kopplade till områden som förmyndarskap, dispositionsrätt, skatteapportering och penningtvätt.


Det främsta syftet med att vi behandlar dina personuppgifter är att uppfylla avtalsförhållandet samt att kunna kommunicera och tillhandahålla råd och uppföljning om våra produkter och tjänster på bästa sätt.


SKAGEN har ett berättigat intresse av att skicka marknadsföring till våra kunder via e-post. Detta gör vi i form av nyhetsbrev, information om aktuella produkter och tjänster och inbjudningar till inspirationsmöten och andra evenemang. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick. I alla våra e-postmeddelanden med den typen av innehåll finns alltid en avregistreringsmöjlighet som gör att du enkelt kan välja att inte få fler utskick. Det går även bra att mejla till personvernombud@skagenfondene.no.

Vi analyserar hur våra e-postutskick hanteras av dig som mottagare. Bland annat tar vi reda på hur ofta du öppnar dem, och vad som intresserar dig. Syftet är att vår kommunikation med dig ska vara så träffsäker och relevant som möjligt. Du kan avregistrera dig via e-post till personvernombud@skagenfondene.no.


Varifrån kommer dina personuppgifter?

SKAGEN inhämtar i regel uppgifterna direkt från dig, men ibland kan vi även hämta in uppgifter från andra källor, både offentliga och privata. Vi informerar dig när vi samlar in uppgifter om dig. Detta gäller såvida inte insamlingen av personuppgifterna uttryckligen föreskrivs i lag eller om det visar sig vara omöjligt eller skulle medföra orimliga ansträngningar att tillhandahålla sådan information, eller om du redan känner till att vi inhämtar dessa upplysningar om dig.

Kundprofiler

Ibland använder vi särskilda kundprofiler för att anpassa våra erbjudanden till dig. Kundprofilerna innehåller en sammanställning av upplysningar som vi har fått av dig, såsom namn, ålder och kön. Där finns också information om vilka produkter och tjänster du använder, affärsdata och datatrafikinformation. Om vi använder profilering i vår marknadsföring informerar vi dig om det. Du kan avregistrera dig från profilering via e-post till personverombud@skagenfondene.no.


Inspelning av telefonsamtal och lagring av annan kundkommunikation

I samband med att vi på SKAGEN erbjuder befintliga och potentiella kunder våra investeringstjänster spelar vi in telefonsamtalen. Vi dokumenterar också annan kommunikation med våra kunder, som e-post och chatt. Inspelningarna av samtal sparas i fem år.
Om vi spelar in samtalet blir du alltid informerad om det.

Delning av personuppgifter

Inom koncernen

SKAGEN är en del av Storebrand-koncernen. Inom koncernen har vi ett gemensamt kundregister som är tillgängligt för alla bolag som ingår i koncernen. Syftet med kundregistret är att kunna ge kunderna bästa möjliga service samt information och erbjudanden om produkter och tjänster.

För att dina personuppgifter eller annan information om ditt avtalsförhållande med oss ska kunna användas för marknadsföringssyften av de andra bolagen i koncernen måste du först ge ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycket.

Misstanke om brott

SKAGEN är skyldigt att behandla personuppgifter i syfte att förebygga, förhindra, upptäcka och hantera situationer kopplade till penningtvätt, terrorfinansiering, bedrägeri och annan kriminell verksamhet. Sådana uppgifter inhämtas från, och utlämnas till, banker och finansinstitut samt till polisen och andra myndigheter. SKAGEN är också skyldigt att rapportera misstankar om brott i fråga om information och transaktioner till den ekobrottsmyndigheten.


Personuppgifter om andra än kunder

SKAGEN behandlar personuppgifter om de som erhåller våra nyhetsbrev, inbjudningar till möten och andra marknadsföringsutskick. Du kan när som helst avregistrera dig från att få information från oss. I alla utskick vi gör finns en avregistreringsfunktion. Du kan även avregistrera dig genom att skicka ett mejl till personvernombud@skagenfondene.no.


Vi analyserar hur du hanterar våra e-postutskick. Bland annat tar vi reda på hur ofta du öppnar dem och vad som intresserar dig. Syftet är att vår kommunikation med dig ska vara så träffsäker och relevant som möjligt. Om du vill avregistrera dig kan du göra det via e-post till personvernombud@skagenfondene.no.


Vi registrerar även personuppgifter om de som besöker SKAGENs webbplatser och sociala medier. Läs mer under ”Vad händer när du besöker SKAGEN digitalt”.

Om du anmäler dig till ett informationsmøte eller annat event hos SKAGEN, kommer vi att registrera dina kontaktuppgifter och använda dessa att skicka påminnelser via e-post i förväg och för att följa upp med relevant material i efterhand.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvariga är den som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas.  I SKAGEN är vd Timothy Warrington  personuppgiftsansvarig.


Delning av personuppgifter med tredje part

SKAGEN har ingått avtal med leverantörer om databehandling kopplad till förvaltning och löpande drift, bland annat med andra bolag inom Storebrand-koncernen. All hantering av personuppgifter som delas med våra leverantörer regleras via databehandlingsavtal. Våra leverantörer har tystnadsplikt och får endast använda personuppgifterna för de ändamål som de inhämtats. SKAGEN överför inte personuppgifter utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Som registrerad har du lagstadgade rättigheter avseende dina personuppgifter. Hit hör rätt till information, insyn, rättelse, radering, dataportabilitet och begränsad behandling samt rätten att invända mot automatisk behandling av personuppgifter, bland annat profilering. Om du undrar något är du välkommen att kontakta oss på personvernombud@skagenfondene.no. Vi är skyldiga att besvara dina frågor inom 30 dagar.

Nedan finns närmare information om de viktigaste rättigheterna.


Insyn

Bland annat har du rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, vilket som är föremålet för behandlingen och var vi har inhämtat informationen. Du har också rätt att få veta hur länge personuppgifterna väntas lagras samt vilka rättigheter du har och möjligheter att lämna klagomål.

 

Rättelse

Det är viktigt att informationen vi har om dig är korrekt. Därför har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifterna om de är felaktiga eller ofullständiga.


Radering

SKAGEN raderar personuppgifterna när de inte längre är nödvändiga för det ändamål de inhämtats. Så länge du har ett avtal med oss lagrar vi nödvändiga upplysningar om dig. När avtalsförhållandet avslutas lagrar vi uppgifterna tills den lagstadgade lagringstiden går ut. Du kan också själv begära att dina personuppgifter raderas, till exempel om du återkallar ditt samtycke.

 

Begränsning

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. I vissa fall kan du också ha rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas. Dessutom har du rätt att invända mot automatiserad behandling, däribland profilering, av dina personuppgifter.

 

Dataportabilitet

Du har rätt att få personuppgifter som vi registrerat om dig överförda till en annan personuppgiftsansvarig i ett maskinläsbart format. Enligt lag kan dock SKAGEN vara skyldigt att förvara uppgifterna under en viss tid.

 

Vad händer när du besöker SKAGEN digitalt?

När du besöker vår webbplats www.skagenfonder.se eller går in på SKAGENs profiler på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn lämnar du digitala spår efter dig.


Externa sociala medier har sina egna regler för behandling av dina personuppgifter som du godkänner genom att acceptera deras användarvillkor. Detta kan inte SKAGEN påverka.


Om du använder våra webbplatser utan att inaktivera dessa kakor i din webbläsare godkänner du vår användning av dem.


Användande av cookies och webbanalys

En cookie är en liten datafil som gör det möjligt att känna igen din webbläsare och därmed lagra information om hur du som besökare använder en webbplats. Cookies lagras i din mobil eller dator tills de löper ut eller tas bort av dig. Förutom cookies använder vi små grafiska bilder, så kallade pixlar, från tredjepart.

Vilka uppgifter registreras?

På www.skagenfonder.se registrerar vi bland annat följande information om dig:

 • ip-adress, geografisk belägenhet, positionsdata eller liknande,
 • elektroniska spår, till exempel vilka sidor du besöker och vilka produkter du beställer,
 • teknisk information om din webbläsare eller ditt operativsystem.

Varför använder vi cookies?

SKAGEN använder cookies på sina webbplatser för att:

 • optimera webbplatsens tekniska funktionalitet, användarupplevelse och innehåll,
 • göra det enkelt för kunder att logga in i våra webbtjänster,
 • känna igen återkommande användare,
 • analysera hur våra kunder använder webbplatsen och anpassa innehållet utifrån deras önskemål,
 • förbättra användarupplevelsen.

Ibland kan du se annonser från oss på andra webbplatser utifrån innehåll och sidor du besökt på www.skagenfonder.se och vilka produkter du har köpt. Detta kan också kombineras med information från ditt kundförhållande i övrigt. Før detta ändamål använder vi cookies som utställda av en tredjepart och som i tillägg har teknologi för att nå dig på flera av dina digitala enheter.

Vi använder Google Analytics, Google Ads, Bing Ads, Hotjar, Linkedin Marketing Solutions, Twitter Ads, Sizmek och Facebook Business Manager för kampanjoptimering och trafikanalys  på skagenfonder.se med tillhörande webbplatser. 


Så undviker du cookies

På SKAGENs webbplats är inställningen ”Tillåt alla cookies” aktiverad. Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din enhet kan du stänga av funktionen i webbläsarens säkerhetsinställningar. Men kom ihåg att om inte cookies lagras på din enhet kan du heller inte använda alla funktioner på vår webbplats.

Du kan också rensa cookies på din enhet. Instruktioner om hur du gör det finns i din webbläsare. Hær ær några exempel:

 • Microsoft Internet Explorer
 • Firefox
 • Google Chrome
 • Safari

Vill du tillåta cookies och samtidigt ha kontroll över vilka uppgifter vi lagrar kan du göra lämpliga inställningar i din webbläsare. En vanlig lösning hittar du på www.ghostery.com.


SKAGEN använder Apsis för att spåra hur du hanterar e-postkommunikation från oss. Du kan avregistrera dig via länken i våra e-postmeddelanden eller via personvernombud@skagenfondene.no.

Dataskyddsombud

SKAGEN har utsett ett dataskyddsombud som bland annat ska hjälpa dig som kund. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som registrerad hos SKAGEN kan du kontakta dataskyddsombudet Randi Hognestad på personvernombud@skagenfondene.no.


Datainspektionen

Datainspektionen genomför tillsyn av hur verksamheter behandlar personuppgifter och klagomål från registrerade som anser att deras rättigheter har åsidosatts. Norska Datainspektionen (Datatilsynet) är den ledande tillsynsmyndigheten för SKAGENs databehandling i EU og EEA. På Datatilsynets webbplats kan du läsa mer om vilka krav som ställs på behandling av personuppgifter och hur du kan klaga.

Ändringar i integritetspolicyn


Med jämna mellanrum måste vi uppdatera denna policy för att ge korrekt information om hur vi behandlar personuppgifter. Vid väsentliga ändringar kommer vi att informera särskilt om det.

 

Stavanger, 20 november 2019

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up