Till innehåll på sidan

Ge fonder som gåva

Ett gåvobrev med fondandelar är en långsiktig gåva som kan öka i värde samtidigt som den uppmuntrar till goda sparvanor. Ring Kundservice eller fyll i en blankett för att köpa gåvobrev.

Köp


Logga in på dina sidor eller skicka in blanketten.

Legitimering


Mottagare som inte är kund i SKAGEN behöver signera blanketten och legitimera sig. För minderåriga ska samtliga vårdnadshavare signera och legitimera sig.

Engångsinsättning eller månadsspara


Engångsinsättning: sätt in beloppet på fondens bankgironummer. Skriv mottagarens namn och personnummer som meddelande. Om du vill månadsspara så fyller du i det på blanketten.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.