Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
En kvinna håller i en orkidé
Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. För SKAGEn innebär det bland annat att vi enbart har Fair Trade-blommor och -kaffe på vårt huvudkontor. Foto: Bloomberg

SKAGEN har länge fokuserat på att vara en attraktiv arbetsplats. Vi mäter medarbetarengagemang och -nöjdhet genom en månatlig enkät, och vidtar åtgärder i enlighet med den.

SKAGEN följer strikt alla tillämpliga lagar och regler. Vi stöttar medarbetares rätt att organisera sig. Under åren har vi tagit extra steg för att säkerställa en stabil och motiverad arbetsstyrka, inkluderat flexibla arbetstider för att garantera en bra balans mellan arbete och fritid. Vår strategi innefattar även att stödja pågående yrkesmässig utveckling för alla medarbetare, inkluderat stöd till medarbetare för att flytta inom organisationen via vår interna arbetsmarknad.

SKAGEN har ett ansvar att tillse att våra upphandlingar är hållbara. I framtiden kommer vi att öka detta fokus, för att säkerställa att de produkter vi upphandlar inte skadar miljön, bidrar till orättvisa arbetsförhållanden eller strider mot mänskliga rättigheter.

Viktiga åtgärder innefattar:

  • Obligatorisk utbildning i etik, AML, GDPR och mot mutor
  • Månatliga enkäter kring medarbetarnöjdhet
  • Enbart Fairtrade-certifierat kaffe och blommor
  • Ökat fokus på balans mellan arbete och fritid

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.