Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
Jorden sedd från rymden
FN:s Global Compact är ett nätverk av företag, organisationer och akademi. Initiativet syftar till att göra företag uppmärksamma på, och ta ett aktivt ansvar för, tio erkända principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö samt bekämpning av korruption. Foto: Pixabay

Som undertecknare har SKAGEN förbundit sig att anpassa sin verksamhet och strategi efter FN:s globala ramverk för hållbart företagande. Ramverket bygger på tio principer om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor och antikorruption:

Mänskliga rättigheter 

1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom företagets inflytande

2. Försäkra att den egna organisationen inte är inblandad i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

4. Eliminera alla former av tvångsarbete

5. Avskaffa barnarbete 

6. Avskaffa diskriminering inom rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

8. Stärka ett större miljömedvetande

9. Uppmuntra utveckling av miljövänlig teknik

Antikorruption

10. Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

En global rörelse för näringslivet

Det var under World Economic Forum 1999 som FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan tog initativet till Global Compact för att få näringslivet att engagera sig i FN:s frågor och ta globalt ansvar. Året därpå lanserades fördraget officiellt. Idag är UN Global Compact världens största hållbarhetsinitiativ för näringslivet. 

Som undertecknare har SKAGEN förbundit sig att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen rapportera sitt arbete till FN. I medlemskapet ingår också ett ansvar för att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling, de globala målen. 

Läs mer om UN Global Compact

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.