Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
Ett par korsar en gata i regnet
För att kunna prioritera åtgärder, kommer vi att kartlägga SKAGENs utsläppskällor, ta fram siffror och sätta upp mål för att minimera vår klimatpåverkan. Foto: Pixabay

Som fondbolag är vår största klimatpåverkan indirekt, genom våra fonders investeringar, men vi vill också minska vårt avtryck som företag. Vi arbetar nu aktivt för att identifiera och förbättra områden där vi kan minska vårt klimatavtryck, och detta kommer att vara centralt för SKAGENs hållbarhetsstrategi framöver. 

Under 2020 kommer vi att genomföra en revision av våra Co2-utsläpp med syfte att definiera kommande steg i reduceringen av vår koldioxidpåverkan.

Vi reviderar ockås vår resepolicy för att främja och anpassa oss till ett mer miljövänligt resande.

Viktiga åtgärder innefattar:

• Miljötillägg till vår resepolicy

• Minskad konsumtion av rött kött och minimalt matavfall

• Avveckla all användning av engångsartiklar i plast på vårt huvudkontor

• Reducera användningen av soppåsar i plast med cirka 10 000 per år

• Enbart använda certifierade rengöringsprodukter för att säkerställa att inga skadliga ämnen släpps ut i vattenförsörjningen.

Även om vissa av de initiala åtgärderna kan verka små, tror vi att de är ett viktigt steg mot en accelererande förändring i kultur och beteende och kommer leda till fler materiella förändringar.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.