Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Under detta mål inkluderar vi mångfald av alla slag, inte enbart jämn könsfördelning.

SKAGEN vill att vår personalstyrka ska spegla samhället vi lever i och våra kunder. Medarbetare av alla etniciteter, religioner och könstillhörigheter ska känna sig inkluderade och uppskattade. Generellt sett har organisationer i finansbranschen haft en övervikt av manliga medarbetare, inte minst i ledande positioner, något vi verkar för att råda bot på. När det kommer till våra rekryteringspolicyer vidtar vi konkreta åtgärder för att öka mångfalden i vår arbetsstyrka.

Detta innefattar:

 • Noggrann vokabulär i våra platsannonser för att undvika könsdiskriminering
 • Öppet uppmuntra personer med olika bakgrund att ansöka
 • Uppmuntra rekryterare och headhunters att hitta kvinnliga sökanden till positioner på avdelningar där majoriteten av medarbetarna är män, och vice versa
 • Uppmuntra både män och kvinnor att utnyttja full föräldraledighet
 • Erbjuda flexibla arbetstider
 • En “lika lön för lika arbete”-policy
Stadsgata med skyltfönster och kvinna
Vi vill ge våra kunder resultat som är bättre än genomsnittet – inte minst därför behöver vi ha både kvinnor och män, olika nationaliteter, äldre och yngre, personer med olika utbildningsbakgrund och trosuppfattning med i teamet. Vår personalstyrka ska spegla samhället vi lever i och våra kunder. Foto: Bloomberg

Sedan 2001 har SKAGEN strävat efter att uppmuntra fler kvinnor att aktivt investera i sitt engagera sig i sparande och privatekonomi.

På SKAGENs hemmamarknader i Norge, Sverige och Danmark har vi arrangerat och deltagit vid seminarier kring sparande, pensioner, värdepapper och fonder. Dessa event har varit fullbokade och vi har fått fantastisk feedback från deltagarna.

Kvinna med mobil
Foto: Bloomberg

Under 2020 anslöt sig SKAGEN till 50/50, ett initiativ lanserat i samarbete med Norska handelskammaren i Stavanger. Detta program ger företag verktyg och riktlinjer för att strategiskt arbeta mot en mer diversifierad arbetsstyrka. Som undertecknare åtar sig SKAGEN att rapportera på en lista med kriterier som visar framsteg och öppenhet gällande mångfald.

Två ansikten
Foto: Sharon McCutcheon/Unsplash

SKAGEN Fonder rankades till ett av Norges bästa bolag när det kommer till jämställdhet i SHE Index 2020.

Med 87 av 100 möjliga poäng hamnade SKAGEN på plats 12, endast en poäng från en topp-tio-placering. Över 120 organisationer deltog i undersökningen.

SHE index dokumeterar hur pass jämställda företag faktiskt är, och hur man kan arbeta för att förbättra de delar som behöver vara på plats för att nå framgång. Indexet mäter bland annat:

 • Faktisk könsbalans (styrelse, ledning, chefer, alla medarbetare)
 • Policies och mål
 • Skillnader i lön mellan män och kvinnor
 • Utveckling och rekrytering av medarbetare
 • Mångfald och inkludering generellt

Ledningens arbete för att främja bättre balans och mångfald samt rapportering till styrelsen är viktiga faktorer i indexet.

Två personer står framför en vägg med fotografier
Foto: Christopher Ott/Unsplash
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.