Till innehåll på sidan

Hållbara fonder

När våra fonder väljer ut bolag utvärderar vi miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter innan vi fattar ett investeringsbeslut. Vi utesluter bland annat tobak, kol, oljesand och palmolja. Som en aktiv ägare engagerar vi oss i de bolag vi är investerade i och försöker påverka dem i positiv riktning.

Vy över skyskrapor i Hongkong

Hur arbetar SKAGEN med hållbarhet?

En hel del händer på hållbarhetsområdet i SKAGEN. Nyligen har vi bland annat intensifierat kampen mot avskogning och sett glädjande resultat av vårt påverkansarbete.
Kvinna som paddlar kajak i en fjord

Hållbar utveckling genom aktivt ägarskap

SKAGEN vill göra skillnad och vi engagerar oss i varje enskilt bolag som vi äger.

SKAGENs hållbarhetsspecialist

Sondre Myge Haugland arbetar med att förvalta hållbarhetspolicyn. I nära samarbete med portföljförvaltarna screenas varje potentiellt bolag mot policyn.
vattenfall i en regnskog

Till kamp mot avskogning

SKAGEN och Storebrand samarbetar om en ambitiös policy för att begränsa avskogning globalt.
Foto av en skärm med börskurser

Aktivt ägande som ger resultat

Genom direkt dialog med bolagen i våra fonder och röstning på bolagsstämmor fortsätter vi att driva positiv förändring. Upptäck några av höjdpunkterna i SKAGENs hållbarhetsarbete 2018.
Illustration av ett träd

Gemensam koncernpolicy för hållbara investeringar

Vår hållbarhetspolicy kombinerar Storebrands och SKAGENs styrkor inom hållbara investeringar och aktivt ägande.
Konferenssal med ung kvinna på scenen

Tre dagar om hållbara investeringar

SKAGEN Fonder var på plats vid den ledande konferensen för ansvarsfulla investeringar, PRI in Person 2019.
vindkraftverk i solnedgång

Att tackla klimatförändringar kan skapa möjligheter

Engagemang i klimafrågor är också förenat med många investeringsmöjligheter.

Riktlinjer för miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor

Vår hållbarhetspolicy kombinerar Storebrands och SKAGENs styrkor inom hållbara investeringar och aktivt ägande.

Principer för ansvarsfulla investeringar

SKAGEN följer Förenta Nationernas Principer för Ansvarsfulla Investeringar, UN PRI. 

Hållbarhet - en historik

Intresset för klimatfrågor och hållbart sparande växer sig allt starkare. Men hur startade det? Här listar vi några milstolpar i historien om hållbar utveckling.

Följ hur fonderna röstat

I översikten här nedanför (på eng) kan du följa hur SKAGEN har röstat i portföljbolagen redan dagen efter att rösterna avgivits. En förklaring finns med i de fall vi har röstat mot ett bolags ledning på bolagsstämman.

Din e-postadress

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.