Till innehåll på sidan

Vi exkluderar


Verksamheter som bryter mot internationella lagar eller mänskliga rättigheter, har mer än 5% hasardspel, pornografi, tobak och cannabis, mer än 20% kol och mer än 25% oljesand exkluderas.

Vi integrerar


Hållbarhet är en integrerad del av investeringsprocessen. Vi premierar bolag som tillhandahåller hållbara lösningar.

Vi är synnerligen aktiva ägare


Genom direkt dialog med bolag och röstning på bolagsstämmor kan vi långsiktigt påverka verksamheter i positiv riktning.

Läs mer om hållbarhet i fonderna

Hållbarhet - en historik

Intresset för klimatfrågor och hållbart sparande växer sig allt starkare. Men hur startade det? Följ utvecklingen här.

Hållbarhetsrapport

Läs om SKAGENs aktiva engagemang i bolagen under året och ny, banbrytande batteriteknik - och mer!

Hållbarhetspolicy

Vår policy kombinerar Storebrands och SKAGENs styrkor inom hållbara investeringar och aktivt ägarskap.

Följ hur vi röstar

Se vad våra fonder röstar för och emot i de bolag vi investerar i. Redan dagen efter att rösterna har avgivits kan du se resultatet här.

Aktivt ägarskap

Se hur vi arbetar för att påverka bolagen att göra förbättringar som skapar värde för våra kunder.

Hur kan jag spara hållbart?

Allt fler vill spara i linje med sina personliga värderingar.  Här är fem tips för dig som vill fondspara hållbart.

foto av en kvinna och en man

Teamet

Silje Simonsen Viste och Sondre Myge Haugland arbetar båda med hållbara investeringar i SKAGEN och förvaltar vår hållbarhetspolicy. I nära samarbete med portföljförvaltarna screenas varje potentiellt företag mot riktlinjerna, både innan investeringen görs och efter att den är en del av portföljen.

- Vi måste vara goda investerare, alla investeringar vi gör måste vara hållbara. Tidigare var hållbarhet defensivt, nu är det ett sätt att skapa överavkastning, säger Sondre.

Möt vår hållbarhetsspecialist

Så investerar SKAGEN i hållbarhet

Hållbarhet
SKAGEN blir medlem i Global Compact

SKAGEN Fonder har anslutit sig till världens största hållbarhetsinitiativ för företag, FN:s Global Compact.

2 min lästid
6. april 2020
Hållbarhet
Hur arbetar SKAGEN med hållbarhet?

En hel del händer på hållbarhetsområdet i SKAGEN. Nyligen har vi bland annat intensifierat kampen ...

4 min lästid
16. oktober 2019
HållbarhetAktiv förvaltning
Tre dagar om hållbara investeringar

SKAGEN Fonder var på plats vid den ledande konferensen för ansvarsfulla investeringar, PRI in ...

4 min lästid
20. september 2019
HållbarhetBörsen
Till kamp mot avskogning

SKAGEN och Storebrand samarbetar om en ambitiös policy för att begränsa avskogning globalt.

2 min lästid
13. september 2019
FastigheterHållbarhetAktiemarknaden
Globala megatrender sätter fastigheter i centrum

Fastigheter som investering blir allt viktigare i den globala ekonomin.

4 min lästid
5. september 2019
HållbarhetAktiv förvaltningInvesteringsfilosofi
Han har hållbarhet som arbetsuppgift

”Tidigare var hållbarhet defensivt, nu är det ett sätt att skapa överavkastning”, säger SKAGENs nya ...

3 min lästid
30. augusti 2019

ESG i investeringsprocessen

Vårt mål är att leverera bästa möjliga långsiktiga, riskjusterade avkastning till våra kunder.

Så arbetar vi med hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del i investeringsprocessen i fonderna.

Principer för ansvarsfulla investeringar

SKAGEN följer Principerna för Ansvarsfulla Investeringar (PRI). 

 

Vad är hållbarhet?

Vi reder ut begreppen hållbar utveckling och reliens - och vad det innebär i investerings- och fondsammanhang.

UN Global Compact

Som medlem förbinder sig SKAGEN att anpassa sin verksamhet och strategi efter FN:s globala ramverk för hållbart företagande

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.