Till innehåll på sidan

Vid valmötet omvaldes Per Gustav Blom som andelsägarvald styrelseledamot för en period på två år fram till valmötet 2020. Per Gustav Blom valdes med 100 procent av rösterna.

Aina Haug omvaldes som andelsägarvald suppleant för en period på två år fram till valmötet 2020. Hon valdes med 100 procent av rösterna.

Terje Vareberg omvaldes som medlem av valkommittén fram till valmötet 2021 med 100 procent av rösterna.

Se också: SKAGENs styrelse

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.