Till innehåll på sidan

Förutom att leda Capital Economics, som han grundade 1999, är Bootle också Specialist Adviser till House of Commons Treasury Committee samt Honorary Fellow of the Institute of Actuaries. Han var tidigare chefekonom för HSBC-gruppen och tidigare oberoende rådgivare till den brittiske finansministern. År 2012 vann Bootle och hans team på Capital Economics Wolfson-priset, det näst största ekonomipriset efter Nobelpriset i ekonomi. 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.