Till innehåll på sidan

Strømme har publicerat mer än 300 internationella rapporter och innehar över 40 patent. Hon är grundare av det banbrytande bolaget Disruptive Materials, som utvecklar innovativa produkter och lösningar baserade på avancerade materialteknologier. 2016 utsågs hon till Årets kvinna i Sverige och var en av huvudtalarna i Davos 2018. Hennes presentation "Nanotechnology: The driver of the next industrial revolution" kommer att redogöra för hur nanoteknologi kommer förändra samhället och vilka möjligheter som öppnas upp för investerare.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.